Posts Tagged "workshop paardenspiegelen"

Angst voor paarden en toch gefascineerd door dit wezen?

Angst voor paarden ……. dat hoeft niet meer. Veel mensen zijn bang voor paarden en tevens zijn zij ook gefascineerd door dit wezen. Anderen willen er beter mee kunnen omgaan, omdat men van voornemens is een nieuwe hobby op te pakken of dat bijvoorbeeld hun kinderen paard of ponyrijden. Er kunnen velerlei motivaties aanwezig zijn waarom het nuttig is om uw angst, die opgeroepen wordt, door dit edele dier te overwinnen. Het is niet alleen de onbekendheid met dit edele dier, maar e.e.a. kan ook te maken hebben met onbestemde gevoelens en andere oorzaken. Als we dingen over onszelf en over het paard gaan begrijpen, nemen vaak de angsten zienderogen af. Transformeer uw angst...

Read More