Posts Tagged "faalangst reductie training"

Faalangstreductietraining, een paardenmiddel tegen onzekerheid.

Faalangst is de angst om te mislukken, te kort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen. Iedereen heeft wel eens last, in meerdere of mindere mate, van onzekerheid. Sommige mensen hebben er vaker last van dan anderen. Als je het regelmatig hebt dan kan je dat behoorlijk in de weg zitten. Je gaat bijvoorbeeld te veel of bepaalde situaties vermijden. Faalangstreductietraining is een training bestemd voor mensen die als gevolg van hun angst beduidend lager presteren dan dat op grond van hun mogelijkheden verwacht zou kunnen worden. Het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen heeft een negatieve invloed op hun leven op hun...

Read More