Systemisch werk

Systemisch werk.
Deze workshop is gebaseerd op de filosofische theorie van Bert Hellinger en op de wetenschappelijke inzichten van professor Franz Ruppert, op onze eigen levenservaringen- als mens- als coach- als trainer, aangevuld met energetisch werk.

Familie-opstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld en bekend geworden. Het is een proces waarbij bewuste en onbewuste psychische structuren door mensen plaatsvervangend gerepresenteerd worden.
Een familie-opstelling gebruikt men om mensen van hun spanningen en verstrikkingen te bevrijden. Spanningen en verstrikkingen die soms generaties teruggaan en hun wortels hebben in gebeurtenissen van de familiegeschiedenis.

Trauma opstellingen vanuit  de meergenerationele psychotraumatologie.
De Duitse psychotherapeut dr. Prof. Franz Ruppert heeft de methodiek van Bert Hellinger aangepast en een wetenschappelijke benadering aan gegeven, mede gebaseerd op de aanwezigheid van zogenoemde ‘spiegelneuronen’. Opstellingen van ‘Het Verlangen’ en de interactieve zelfresonantie methode geeft onze innerlijke psychische dynamiek weer.

De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen. Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kunnen opstellingen ons als spiegel dienen. Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten.
De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in opstellingen zichtbaar wordt.
Doorgaans is het zo dat klachten pas verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen gevoelens verwerkt zijn.

Representanten/resonanten.
• De opstellingen vormen een unieke mogelijkheid om de psychische realiteit van een mens door een ander mens te laten weerspiegelen (in resonantie zijn).
• Opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze belemmeringen en onze gedragingen. De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in opstellingen zichtbaar wordt.
• Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten. Doorgaans is het zo dat klachten pas verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen (trauma) gevoelens verwerkt zijn.
• Mensen stellen zich wederzijds ter beschikking om elkaar bij de oplossing van hun problemen te ondersteunen. Daar heeft niet alleen degenen die de opstelling doet baat bij, maar ook de representant krijgt inzicht in de veelal complexe verbanden. Vaak vermelden representanten, dat ze door de rol die ze hadden ook iets wezenlijks over zichzelf te weten zijn gekomen.
• Wanneer mensen als representant bereidt zijn zich open te stellen voor de psychische structuur van een cliënt, krijgt deze daardoor toegang tot zijn eigen innerlijke wereld. Hij herkent delen van zichzelf die hem zeer bekend voorkomen, maar hij ontmoet echter ook delen waar zijn bewustzijn tot dan toe geen toegang toe had, of die hij uit zijn bewustzijn heeft verdrongen.
• Door middel van representanten kan ieder die dat wil in de spiegel van zijn eigen psyché kijken en haar structuur ontraadselen.

‘t onbewuste, waar de psychoanalyse van spreekt, word in de opstelling tastbaar.

Waarom werken met opstellingen?
Werken met deze methode kan echt iets betekenen als je op zoek bent naar verandering en/of:
• Als je denkt weinig invloed op de loop van je leven te hebben en/of ervaren hebt wat er mis kan gaan.
• Als je het gevoel hebt dat er iets knaagt en/of het verlangen hebt dat het (ooit eens) anders wordt.
• Als je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt en/of merkt dat de dingen niet lukken zoals je ze had bedacht.
• Als je merkt dat je gevoelloos bent en of te weinig of juist te veel emoties voelt.
• Als je de neiging hebt altijd maar te flink- te streng- te kritisch- te perfectionistisch etc. of een controle freak te zijn.
• Als je de neiging hebt teveel hooi op je vork te nemen en/of schuldgevoelens hebt.
• Als je relaties keer op keer mislukken en of geleden hebt onder de relatie met je (stief) ouders of met anderen.
• Als je nieuwsgierig bent naar de invloed van jouw erfelijke achtergrond.
• Als je meer over jezelf wilt ontdekken, eigen gevoelens en handelen wilt begrijpen.

Zie ook: https://youtu.be/BDAz2k75wv4           Data en tijden in overleg          https://youtu.be/hDqnJK98MlI   

 

 

Share This