Hoe werkt een opvoedopstelling?
Een opvoedopstelling werkt eenvoudig. Je onderzoekt samen met ons waarin je verandering wilt. Vervolgens breng je dit in beeld: je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, symbolisch een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment – puur gevoelsmatig – ervaart.
Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. En van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te ervaren wat er in je gebeurt. Een krachtige en voor veel ouders ook een bijzondere ervaring. Je krijgt inzicht in je vraagstuk op een dieperliggende (familie-systemische) laag.
De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind. En voor jou wordt het opvoeden als vanzelf ontspannen!
N.B. Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit zijn eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan dus zijn dat voor beide ouders een afzonderlijke opvoedopstelling nodig is.

In de opvoedopstelling wordt individueel gewerkt aan een opvoedvraagstuk van een ouder. Dit kan gaan over het gedrag van een kind, de relatie tussen ouder en kind, samengestelde gezinnen, adoptievraagstukken, loyaliteitsvraagstukken, relatievraagstukken, samenwerking in ouderschap etc.
Iedere ouder heeft een eigen innerlijk beeld; beide ouders zullen dus, indien gewenst, een aparte opstelling doen.
Het innerlijk beeld wordt neergelegd met behulp van vloertegels. Ouders komen zelf, geassocieerd, in de opstelling te staan.
Een van de krachten van de individuele opvoedopstelling is dat ouders de werking aan den lijve ervaren, zij horen, voelen en zien zelf. Veranderingen vinden tot op cel-niveau plaats.
Er wordt in een opvoedopstelling dus uitdrukkelijk niet via representanten gewerkt of via poppetjes op tafel.
Er wordt gewerkt met het opvoedvraagstuk van de ouder op dat moment en in het Hier en Nu. Er wordt niets ‘opengebroken’ of ‘erbij’ gehaald wat op dat moment vanuit de ouder geen vraagstuk is. De opstelling gaat niet verder dan de ouder aangeeft.
Kinderen zijn nooit bij de opvoedopstelling van hun ouders aanwezig en blijven zo vrij van ‘therapie’. Er wordt via de ouder ook voor het kind gewerkt.
Opvoedvraagstukken zijn de verantwoordelijkheid van de ouders en worden niet in bijzijn van, of via, kinderen uitgewerkt.
Er is vaak al een direct effect merkbaar bij ouder en kind en daarnaast kan een opvoedopstelling lang doorwerken.
De methodiek die gebruikt wordt staat uitgebreid beschreven in het boek: Individuele Opvoedopstellingen met ouders. Geschreven door Marianne Langemeijer.

 

Share This