Ontstaan van de naam “De Laurier” & Moordhuizen.

Het ontstaan van de naam “Centrum de Laurier”.
In 2004 hebben Leo en Inge elkaar ontmoet tijdens een wandel-cultuur vakantie in het Katharengebied in de Franse Pyreneeën.

De naam “Kathaar “ staat voor het inwijdingspad dat de leerling gaat , een pad dat leidt tot universeel bewustzijn (de top van de berg). Voor de Katharen werd dit gesymboliseerd door de Montsegur, een tempelburcht op een berg. De geschiedenis van de Katharen eindigt officieel in het jaar 1244 bij de Montsegur door de vuurdood van honderden Katharen.

Een onbekend gebleven troubadour heeft over de val van de Montsegur een sonnet geschreven, waarvan de laatste regel luidt: “Over zevenhonderd jaar zal de Laurier weer bloeien” (groen worden op de plaats der crematie van de martelaren).

Ter ere aan alle Katharen en aan zij die hun innerlijk pad volgen hebben wij ons Centrum “De Laurier” genoemd.

Laat het goede overwinnen en mogen onze harten vervuld worden met liefde.

 

Het ontstaan van de naam Moordhuizen.
Oudere vermeldingen zijn
Moorthuizen, 1791 Morthuisen, 1866 Morthuizen.
De naam stamt van het Middelnederlandse morthuus ‘verblijfplaats van moordenaars’.(1). Kennelijk is deze verklaring niet correct: volgens lokale heemkundige Frans van Oijen heeft de oorspronkelijke naam niet met een moord te maken, omdat de plaatsnaam in de 16e eeuw namelijk op een kaart voorkomt met de spelling Moethuysen. Maar de huidige naam heeft wellicht toch weer wél met moorden te maken: “Mogelijk duidt het woord ‘moet’ op een moerassige plaats. In 1576 wordt in deze buurt beurtelings geroofd en geplunderd door Spaanse soldaten vanuit Lith en Varik. In de nacht van 26 februari hebben de bewoners 12 aanvallende soldaten gedood. Mogelijk heeft deze gebeurtenis de naam veranderd in Moordhuizen”, aldus de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas. Ook in de toelichting bij het muziekstuk Moordhuizen (een examenstuk van dirigent / componist en oud-inwoner Joost van Wichen) kunt u lezen over de gebeurtenissen alhier in 1576.

 

Ontwikkelingen en argeologische vondsten m.b.t. tot het natuurgebied grenzend aan onze achtertuin.

Zie: Over de Maas projectfilm, klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=L9_kqIQT7oY  

en ODM VI (een vroeg middeleeuws schip komt boven water).

www.expeditie-overdemaas.nl

 

 

 

Share This