Ontstaan van de naam “De Laurier” & Moordhuizen.

De naam van ons centrum is ontstaan, naar aanleiding van een wandel – en cultuurvakantie in 2004, in het Katharengebied van de Franse Pyreneeën.

De Katharen waren een volk dat leefde in de middeleeuwen. Door de bevolking werden de Katharen “Bonhommes “ ( goede mensen ) genoemd. Zij waren het niet eens met de leer van de paus en hechtten geen gezag aan zijn uitspraken. Op zijn beurt trok de paus ten strijde tegen dit volk. Ter verdediging bouwden de Katharen hoog in de bergen, kastelen en burchten. Uiteindelijk zijn ze allen omgebracht, maar de oude ruïnes staan er nog steeds. Een aantal van deze burchten zijn de eigenaren van de workshopruimte op hun wandeltochten tegengekomen.

De naam “Kathaar” staat ,voor het inwijdingspad dat de leerling gaat, een pad dat leidt tot universeel bewustzijn (de top van de berg).

Voor de Katharen werd dit gesymboliseerd door de Montsegur, een tempelburcht op een berg. In het gebied van de Ariège staan de voornaamste inwijdingsgrotten.

Nadat de kerk van Rome tevergeefs had getracht de Katharen op vreedzame wijze tot het katholieke geloof te bekeren, werd er door de inquisitie overgegaan tot harde actie. In de eerste helft van de dertiende eeuw werd er een gewelddadige kruistocht tegen de Katharen gehouden. Daarbij vonden tienduizenden de dood.
In opdracht van de paus werden vanaf 1209 meer dan 1miljoen mensen vermoord, gefolterd en vooral verbrand.

De geschiedenis van de Katharen eindigt officieel in het jaar 1244 bij de val van de Montségur, die wel de Vuurtoren van het katharisme wordt genoemd. Daarbij lieten honderden Katharen het leven als gevolg van de vuurdood.

Een onbekend gebleven troubadour heeft over de val van de Montsegur een sonnet geschreven, waarvan de laatste regel luidt: “Over zevenhonderd jaar zal de Laurier weer bloeien” (groen worden op de plaats der crematie van de martelaren).

Ter ere en nagedachtenis aan alle Katharen en aan zij die hun innerlijk pad volgen hebben wij onze workshopruimte “De Laurier “ genoemd. O.a. dankzij hen kunnen wij in alle vrijheid ons innerlijk pad volgen.

De Laurier staat voor ons voor ‘Overwinning “. Laat het goede overwinnen en dat onze harten met liefde moge worden gevuld.

 

Het ontstaan van de naam Moordhuizen.

Oudere vermeldingen zijn Moorthuizen, 1791 Morthuisen, 1866 Morthuizen.
De naam stamt van het Middelnederlandse morthuus ‘verblijfplaats van moordenaars’.(1). Kennelijk is deze verklaring niet correct: volgens lokale heemkundige Frans van Oijen heeft de oorspronkelijke naam niet met een moord te maken, omdat de plaatsnaam in de 16e eeuw namelijk op een kaart voorkomt met de spelling Moethuysen. Maar de huidige naam heeft wellicht toch weer wél met moorden te maken: “Mogelijk duidt het woord ‘moet’ op een moerassige plaats.

In 1576 wordt in deze buurt beurtelings geroofd en geplunderd door Spaanse soldaten vanuit Lith en Varik. In de nacht van 26 februari hebben de bewoners 12 aanvallende soldaten gedood. Mogelijk heeft deze gebeurtenis de naam veranderd in Moordhuizen”, aldus de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas. Ook in de toelichting bij het muziekstuk Moordhuizen (een examenstuk van dirigent / componist en oud-inwoner Joost van Wichen) kunt u lezen over de gebeurtenissen alhier in 1576.

Ontwikkelingen en argeologische vondsten m.b.t. tot het natuurgebied grenzend aan onze achtertuin.

Zie: Over de Maas projectfilm, klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=L9_kqIQT7oY  

en ODM VI (een vroeg middeleeuws schip komt boven water).

www.expeditie-overdemaas.nl

 

 

 

Share This