Avond opstellingen met Leo & Inge.

Eens per maand houden wij een avond voor iedereen die wel dan niet bekend zijn met de diverse vormen van systemisch werk.

De kosten worden laag gehouden om iedereen (ook mensen met een laag budget) in de gelegenheid te stellen om deze bijzondere werkwijze te leren kennen.

Beredeneren, analyseren en denken met ons hoofd is iedereen wel bekend.

Op deze avonden houden wij met behulp van voorwerpen en representanten een goed gesprek met ons zelf.

Een ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het ontdekken van nieuwe landschappen maar uit het ontdekken van nieuwe perspectieven.
– Proust

Jouw bijdrage:
Wij vragen € 7,50 voor tegemoetkoming in de koffie en thee. Wil je graag een opstelling voor het verdiepen, onderzoeken, uitwerken van een vraag/thema/issue dan vragen wij € 25,-

Data:
Donderdag- 17 oktober, – 07 november en – 12 december 2019. Inloop van 19.00 uur. Aanvang 19.30 einde 22.00 uur.

Voor meer informatie en/of opgave:
Leo Lambers 0612592652
e.mail: gloeien@gmail.com
Inge de Heij 0630093963
Dehei2@planet.nl

De systemische benadering past binnen de Inclusive theorie. Een mens is niet alleen, we maken deel uit van een bepaald systeem in een werk- of privé context. We bewegen ons bovendien in verschillende ‘systemen’: een relatie, gezin, familie, vrienden, organisatie, afdeling, team of twee collega’s die samenwerken.

Systeemdenken is het gericht zijn op het grote geheel in plaats van je alleen richten op de delen. Het begrijpen van de delen is noodzakelijk om de interacties en de rol die ze in het geheel spelen te kunnen plaatsen. Als er geen onderlinge afhankelijkheid is, als de onderdelen werkelijk los van elkaar staan, dan is er sprake van een systeem. Als alle onderdelen van het geheel in de juiste verhouding aandacht krijgen, er mogen zijn en op hun geëigende plek staan, is het geheel in rust.

In coaching hebben we te maken met deze ‘onzichtbare’ dynamieken die gericht zijn op het handhaven van rust en balans in het systeem, het handhaven van een vertrouwde situatie. Ook de psyche (ons interne ‘systeem’) heeft mechanismen en belangen om de situatie bij het oude te laten. Innerlijk voelt de cliënt/cursist wel dat er iets niet klopt (en dat uit zich in gevoelens van onbehagen en ontevredenheid), maar vaak kan de cliënt/cursist niet benoemen wat er aan de hand is en hij/zij bang voor verandering (het onbekende).

In systemisch werken wordt gezocht naar de rol van het individu binnen het systeem, naar antwoorden op de vraag hoe de cliënt en de andere leden binnen het systeem onbewust een probleem in stand houden.

Wat zijn Familie-opstellingen?
Familie-opstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld en bekendgemaakt. Het is een proces waarbij bewuste en onbewuste psychische structuren door mensen plaatsvervangend gerepresenteerd worden.

Waarvoor kunnen familie-opstellingen worden gebruikt?
Een opstelling wordt gebruikt om mensen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld oorlog, echtscheiding, geweld, het vroeg tijdelijk overlijden van ouders of kinderen, miskramen, abortussen en seksueel misbruik zich generaties later nog uiten in depressie, psychose, angststoornissen, migraine, chronische vermoeidheid of relatie problemen. De oorzaak zijn van huidige ongewenste spanningen of gedrag.

Er zijn drie basisprincipes in familiesystemen werkzaam:
Binding. Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.
Balans in nemen en geven.
Volgorde. In het systeem is een rangorde.

Wat zijn trauma opstellingen?
Franz Ruppert heeft de Hellinger methode aangepast en een wetenschappelijke benadering gegeven, onder meer voor het behandelen van psychoses en schizofrenie (traumaopstellingen en opstellingen van ‘Het Verlangen’) mede gebaseerd op de aanwezigheid van zogenoemde spiegelneuronen in onze hersenen. Via deze spiegelneuronen staan wij in contact met wat er om ons heen gebeurt.

De drie dimensies van systemisch werk volgens Ruppert:
Het gezonde deel van de psyche
Het getraumatiseerde deel van de psyche
Het overlevings deel van de psyche

Organisatieopstellingen.
Organisatieopstellingen zijn voortgekomen uit familieopstellingen. Het ligt voor de hand dat families en organisaties veel dingen gemeen hebben. Het grootste verschil is dat je altijd lid van een familie blijft, terwijl organisaties veranderen; de participatie in een bepaalde organisatie kan over en weer worden opgezegd.

Wat zijn organisatieopstellingen?
In een organisatieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn werk op en kiest hij een representant van zichzelf en van iedereen die bij het vraagstuk betrokken is, bijvoorbeeld een baas, collega, team, afdeling of carrière, geld of een symptoom. Dan plaatst hij de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar, net zoals bij familieopstellingen. De begeleider werkt in afstemming met de cliënt om de antwoorden voor het vraagstuk te vinden.

Interactieve zelfresonantie methode.
Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten.
Doorgaans is het zo dat klachten pas verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen (trauma) gevoelens verwerkt zijn.

Opstellingen van ‘Het Verlangen’.
Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kunnen opstellingen ons als spiegel dienen.

www.centrumdelaurier.nl

Share This