‘t Open Veld is een intervisiegroep, die in een vaste frequentie bijeenkomt, voor ervaren en minder ervaren professionals in systemisch werk. Zij die werken met opstellingen vanuit de verschillende stromingen, disciplines in een meer of minder professionele context. Het blijvend leren in dit altijd in beweging zijnde (werk)veld, stellen we centraal in de fysieke samenkomsten van deze groep. Een open veld voor hen die hun vaardigheden willen aanscherpen en verfijnen, door te delen en uit te wisselen met elkander.

Frequentie: 1x per 2 maanden (avond)
Locatie: Workshop Centrum De Laurier te Alphen gld
Regio: Land van Maas & Waal
Bijdrage: €7.50 p.p. voor koffie/thee en gebruik van de locatie.

Informatie bij Lilian Hommers & Leo Lambers
Zie ook Facebook besloten groep: ‘t Open Veld.

Share This