Hoe jezelf te bevrijden:

“Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze hebben gefaald.
Ik bevrijd mijn kinderen van de behoefte om trots naar me toe te brengen, zodat ze hun eigen wegen schrijven in overeenstemming met hun harten, die altijd in hun oren fluisteren.
Ik bevrijd mijn partner van de verplichting om mij compleet te maken.
Ik kom niets tekort en ik leer van alle wezens, altijd.
Ik dank mijn grootouders en voorvaderen die samen zijn gekomen zodat ik vandaag het leven kan ademen.

Ik bevrijd ze van mislukkingen en on vervulde verlangens uit het verleden.
Ik ben me ervan bewust dat zij hun best hebben gedaan om hun situaties op te lossen met het bewustzijn dat ze op dat moment hadden.
Ik eer jullie, ik hou van jullie, ik erken jullie als onschuldig.

Ik ben transparant voor jullie ogen, zodat jullie weten dat ik niets verstop of verplicht ben, dat ik enkel trouw aan mezelf en aan mijn bestaan ben, dat wanneer ik loop met de wijsheid van mijn hart, ik me bewust ben dat ik zo aan mijn levensdoel voldoe.
Vrij van de onzichtbare en zichtbare familie, loyaliteiten, die mijn vrede en vreugde zouden kunnen verstoren, die mijn enige verantwoordelijkheden zijn.
Ik doe afstand van mijn rol als redder, van degene zijn die voldoet aan de verwachtingen van anderen.
Lerend door, en alleen door, liefde.
Ik zegen mijn essentie, mijn manier van uiten, zelfs wanneer iemand mij niet begrijpt.

Ik begrijp mezelf, omdat ik alleen, mijn verleden heb beleefd en ervaren.
Omdat ik mezelf ken, ik weet wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe.
Ik respecteer en waardeer mezelf, ik eer het goddelijke in mij en jou. Wij zijn vrij.

Oude zegeningen uit de nathuatl taal, mexico Bron: The diamond light codes.

Share This