Familie Opstellingen

Temperament is aangeboren, maar ons karakter wordt gevormd door de dingen die we in ons leven meemaken. Ons karakter is dus beslist, niet voor eens en voor altijd, geprogrammeerd. Een uitspraak als ‘zo ben ik nu eenmaal’ gaat niet op.

Employability
Het ontwikkelen van een ‘self employed attitude’- is een stap voor stap proces. ‘Alles of niets’ moet hierbij vervangen worden door ‘doen wat mogelijk is’. De voordelen van het persoonlijke ontwikkelingsproces zijn duidelijk. Je zult je beter, energieker, meer jezelf voelen – mensen aantrekken met vergelijkbare waarden en normen – een grotere innerlijke zekerheid ervaren – jouw bijdrage aan de wereld leveren. Meer luisteren naar je innerlijke stem levert op den duur meer kracht op in je uiterlijke performance. Je bent duidelijker in wat je wilt, zonder je af te zetten tegen anderen. Je klinkt krachtiger, omdat je binnen –en buitenwereld samen vallen. Je wordt een bezielende persoonlijkheid.
Systemisch werk en opstellingen is een mooie methodiek. Zij onderzoekt wat er ‘onder de ijsberg’, op de achtergrond, in de context meespeelt bij een probleem.

Info familie-opstellingen:
Ieder mens is ergens wel een onderdeel van, een cultuur, een streek waar men woont, een organisatie waarin wordt gewerkt, een verenigingsverband, het eigen gezin of familie waartoe men behoort. Dat brengt veel goeds, maar soms zorgt het ervoor dat mensen niet kunnen zijn wie ze zijn. Dat uit zich meestal in steeds weer tegen een bepaald probleem oplopen. En soms ook in stress of gezondheidsproblemen. Vaak werken (familie) verstrikkingen (thema’s) door naar de persoonlijke werkomgeving en worden daar zichtbaar. Bij het systemisch werk wordt er gekeken naar patronen binnen een systeem.

Families:
Zijn systemen van lotsverbondenheid. We kennen allemaal de uitspraak ‘wat lijk jij veel op je vader/moeder’. Dat mag je letterlijk nemen, zowel als het uiterlijk als gedragingen, leuke en minder leuke eigenschappen heb je allemaal van je ouders (en ook voorouders) meegekregen. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken.

Ordeningsprincipes
Door het werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn. Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. In een familieopstelling kun je deze zogenaamde verstrikkingen zichtbaar maken, veranderen en losgelaten worden. Dit proces is uiterst effectief en helend.

Waarom een opstelling?
De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen.

Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel niet gerealiseerd hebben.

Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kan een opstelling ons als spiegel dienen.

Een opstelling leert hoe je je verhoudt met je innerlijke psychische dynamiek.
Hoe je verhoudt, met de mensen die belangrijk voor je zijn of zijn geweest. Zij vormen ‘systemen’ waar je onderdeel van bent of was, werk, gezin, familie, vrienden, partner(s). Tussen jou en die mensen zijn er vaak onbewuste lijntjes. Ze kleuren je, waarschijnlijk meer dan je je voor kunt stellen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens een ‘opstelling’ plaats je jezelf en het systeem of onderdelen uit het systeem, onder mijn begeleiding , daadwerkelijk fysiek op in de ruimte. We werken met representanten om de mensen of de elementen van jouw systeem te representeren.
De opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk, onze gedachten- gevoelens- gedragingen- belemmeringen en verlangens. De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in de opstellingen zichtbaar wordt. Doorgaans is het zo dat klachten pas kunnen verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen gevoelens verwerkt zijn.

Wat een opstelling je brengt?
Afhankelijk van jouw ervaring en vermogen, beleef je die onbewuste verbanden. De ervaring is soms intens. Je wordt bewust van de vaak onzichtbare (ver)banden waarbinnen jij functioneert.

Meer dan de in duizend gesprekken kunt bereiken.
Voorbij woorden, spreekt je bron.

Individuele opstellingen.
Individuele opstellingen zijn minimaal even effectief als opstellingen in groepen, en ook dezelfde thema’s kunnen uitgewerkt worden. Alleen de manier van werken is anders. Een individuele opstelling vindt namelijk plaats bij ons in de praktijk en we doen het samen. Jij, ik en mijn partner Inge. We werken met objecten (ankers), waarop we dan om de beurten plaats kunnen nemen in de rol van representant. Mijn partner Inge en ikzelf zullen dan afwisselend de rol van representant op ons nemen. Deze manier geeft veelal nieuwe inzichten. Veel mensen vinden deze manier van werken prettig, omdat ze dan geen last hebben van andere mensen, zoals bij groepsopstellingen. Ook zijn sommige thema’s zo gevoelig en delicaat, dat mensen er niet graag over praten met anderen erbij.

Bijkomend voordeel van een individuele opstelling is dat je hiervoor eenvoudig een afspraak met ons kunt maken en zo dus vaak al snel terecht kunt.

Opstellingen onderzoekt wat er ‘onder de ijsberg’, op de achtergrond, in de context meespeelt bij een probleem.

Share This