Coaching traject/cursus persoonlijk ontwikkeling.

Coaching traject/cursus persoonlijk ontwikkeling.

Wil je anders handelen, maar weet je die stap niet te zetten? Je kent misschien wel je eigen gedrag maar weet eventuele patronen en blokkades nog niet te doorbreken? Je bent op zoek naar meer balans, intuïtie, daadkracht en resultaat? In deze cursus leer je te kijken naar wat jouw belemmert. Je verwerft inzicht waar het mee verbonden is. Je ontdekt en ontwikkelt daarbij je eigen kracht. Je versterkt je zelfvertrouwen, kwaliteiten en talenten.

Deze cursus is gebaseerd op het model van de drie persoonlijkheidsdelen volgens Prof. Franz Ruppert.

Gezonde deel. Dit is het deel van open waarneming en realiteitszin, waarbij we gevoelens en indrukken op passende wijze verzamelen en uitdrukken. We kunnen e.e.a. ons goed herinneren en hebben vertrouwen ontwikkeld in andere mensen zonder naïef te zijn. We kunnen emotionele binding aangaan, verbonden zonder gebonden te zijn, waarbij we ons los kunnen maken van belemmerende overtuigingen of situaties en verstrikte relaties. Men heeft respect voor zichzelf en de ander en men kan reflecteren op eigen handelen. Men is bereid passende verantwoordelijkheid te dragen met een wil tot helderheid en waarheid en men heeft hoop op goede oplossingen voor problemen.

Overlevingsdeel. Dit zijn houdingen, gedragingen en attitude om te kunnen overleven op velerlei gebied in onze maatschappij. Bijvoorbeeld: op je tenen- of naast je schoenen lopen, onderdanigheid, onzeker, verlegen, rigide, bazig, zwartgallig, te emotioneel, latente agressie, verstarren of blind gefixeerd, eigen negatieve gevoelens op andere afschuiven (projecteren), het vermijden van herinneringen, verdringen en verloochenen van pijnlijke gebeurtenissen, negeren, afleiden, overmatig controleren. Zoeken naar compensatie gedrag zoals verslavingen, overmatige interesses en afleidingen (neuroses en dwanghandelingen). Illusies wekken, de clown uithangen en ander rolgedrag.

Trauma deel. Dit is het deel wat voor de nodige stagnatie zorg in onze ontwikkeling. Wat voor de nodige belemmeringen zorgt om te zorgen te zijn wie we in werkelijk zijn, waardoor we uiteindelijk onze doelen niet kunnen bereiken. Dat deel slaat de herinnering in ons onderbewuste op aan een (pijnlijke) gebeurtenis, toevalligheid of geschiedenis. Is dat deel waarin we in onze ontwikkeling zijn blijven steken of waarin we zijn blijven haperen op het moment of op de leeftijd waarop het voorval plaatsvond. Is ook dat deel waarin we getriggerd worden. Ze zijn een blijvende aard van onrust in onze psyche. Het is afgeschermd van het bewustzijn, niet begrepen en niet gekend.
Noot: Het woord trauma (van oorsprong een Grieks woord hetgeen wond of kwetsing betekent) kan een zware lading vermoeden maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kunnen ook schijnbaar onschuldige gebeurtenissen zijn die toch de nodige invloed op ons functioneren uitoefenen.

Inhoud. In deze cursus gebruiken we een power point presentatie ter ondersteuning van de theorie. U krijgt opdrachten, oefeningen- en huiswerkactiviteiten. We hanteren testen, rollenspel, systemische werk d.m.v. opstellingen, het kernkwaliteiten spel van Gerrickens, lichaams- ontspannings- visualisatie en adem oefeningen, die je helpen om bewuster en met meer inzicht in het leven te staan. Centraal staan de vijf niveaus van ontwikkeling: fysiek, emotioneel, mentaal, creatief en spiritueel. In het kennismakingsgesprek bespreek je je leerdoel, achtergrond en beweegredenen om deze cursus te volgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Genogram
• Je energie en inspiratiebronnen
• Verbondenheid voelen met jezelf op een dieper niveau
• Contact maken met emoties en deze effectief inzetten
• Waarnemen, herkennen en interpreteren van lichamelijke signalen,
• Waarnemen, herkennen en interpreteren van belemmerende overtuigingen en opvattingen
• Communicatie, conflicthantering en feedback

Na afloop:

• Kun je je eigen krachtbronnen beter gebruiken
• Ken je je blokkades en overtuigingen en kun je deze beter hanteren
• Heb je meer daadkracht en energie
• Kun je beter balans houden tussen denken en voelen
• Is je zelfbewustzijn toegenomen en geef je je groeimogelijkheden ruim baan
• Houd je beter regie over je eigen leven en maak je bewust je eigen keuzes

Praktisch. 
Data: 8- 15- en 19 maart, 05- 12- 19- en 26 april 2018. Terugkomavond: 10 mei 2018. Tijden: aanvang 19.30 uur, einde 22.00 uur. Totaal 20 contacturen. Kosten: €280,- inclusief koffie/thee en wat lekkers (exclusief 21 % btw).

Een op een. Het is ook mogelijk dit traject bij ons te volgen onder individuele begeleiding, geheel privé. Alleen ik en mijn partner Inge, tezamen met de cursist zijn dan aanwezig. Data en tijden worden in overleg samengesteld. Dit kan zowel avonds als overdag, door de week en in het weekend.

Alleen de doener leert.
Nietze.

Informatie en opgave bij: Leo Lambers. gsm: 0612592652. Adres: Moordhuizen 11, 6626KH Alphen (gld)
Email: gloeien@gmail.com Web.site: www.centrumdelaurier.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This