De naweeën van trauma’s.
Soms heeft een (onbewuste) gebeurtenis zulke naweeën dat onze emoties en de signalen die we afgeven ongerijmd zijn. Die emoties kunnen onze partner ook angst aanjagen en in verwarring brengen. Extreme overgevoeligheid, schrikachtigheid, hyperalertheid, prikkelbaarheid, irritatie, woede, een gevoel van hulpeloosheid, schuldgevoel, burn-out, depressiviteit, extreme stemmingswisselingen, radeloosheid, passiviteit, ongekende humeurigheid, extreem terugtrekkingsgedrag, het kunnen kenmerken zijn van een trauma. Mensen die te maken hebben met dergelijke naweeën vertellen hun partner vaak niet wat er aan de hand is of men kan zelf ook niet de vinger op de zere plek leggen. Ze menen dat ze hun problemen zelf moeten oplossen of dat hun partner hen toch niet zal begrijpen. Soms legt men ook de verantwoordelijkheid en schuld (kritiek) bij de ander. Die partner neemt dergelijke symptomen dan persoonlijk op, raakt er zelf mee belast en wordt afwerend.
Traumatische stress kan de hele relatie op scherp zetten.

Share This