Arrangement coaching

Voor mensen die inspanning en ontspanning willen combineren.

Coaching is afgeleid van het Engelse woord ‘coche’ uit de 16 eeuw, en betekende koets.  Een koets voor het vervoeren en begeleiden van mensen op een bepaald traject.

Mijn werkwijze van Coaching .
Als coach ga ik aan de slag m.b.v. mijn intuïtie, ten einde jouw, op eigen kracht, stappen te laten nemen.
Mijn werkwijze richt zich zowel op je buitenwereld (de wereld om je heen waar je deel van uitmaakt) als ook op je binnenwereld, dat wat je denkt, voelt en gewaar word, met extra aandacht voor de onderlinge wisselwerking.
Een werkwijze vanuit systemisch perspectief, die voorbij gaat aan het denken en beredeneren.
Stap voor stap ontwikkel je inzicht, verwerk je gevoelens en emoties op een voor jouw bevredigende manier.

Waarom kiezen voor een dag of meerdaagse (weekend, midweek) coaching?
Geeft  je de gelegenheid om uitgebreid en ongestoord stil te staan bij jezelf en/of je relatie.
Een rustige omgeving helpen je om innerlijk rust te vinden, alles op een rijtje te zetten en zo een persoonlijke of relationele crisis het hoofd te bieden.
Er is genoeg ruimte om verschillende belangrijke thema’s uit je leven en/of relatie(‘s) te bekijken en de onderlinge samenhang van die thema’s duidelijk in kaart te brengen.
Is geheel privé : enkel de begeleider (s), jij, en bij relatiewerk is ook je partner aanwezig. Tussendoor is er tijd om te wandelen, te fietsen, recreatief of creatief met b.v. een opdracht bezig te zijn. Onze mooie tuin met zijn vele terrassen en de omgeving van Maas en Waal bieden hier volop de gelegenheid voor.

Praktisch.
Afhankelijk van de vraag en uw wensen stellen wij graag, eventueel in overleg met u, een programma samen met offerte wat tegemoet komt aan uw doelstellingen en mogelijkheden.

Waarom een opstelling?
De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen. Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kan een opstelling ons als spiegel dienen.
Een opstelling leert waar je staat in je leven. Hoe je je verhoudt met je innerlijke delen (psychische dynamiek). Hoe je verhoudt, met de mensen die belangrijk voor je zijn of zijn geweest. Zij vormen ‘systemen’ waar je onderdeel van bent of was, werk, gezin, familie, vrienden, partner(s). Tussen jou en die mensen zijn er vaak onbewuste lijntjes. Ze kleuren je, waarschijnlijk meer dan je je voor kunt stellen.

Individuele opstellingen.

Individuele opstellingen zijn minimaal even effectief als opstellingen in groepen, en ook dezelfde thema’s kunnen uitgewerkt worden. Alleen de manier van werken is anders. Een individuele opstelling vindt namelijk plaats bij ons in de praktijk en we doen het samen. Jij, ik en eventueel mijn partner Inge en verder niemand anders.
We werken alleen met objecten (bijvoorbeeld stenen, blokjes, poppetjes, flessen ofwel gekleurde matjes, kussentjes) op de plaatsen van de representanten in de ruimte, waarop we dan om de beurten plaats kunnen nemen in de rol van representant. Mijn partner Inge en ikzelf zullen dan afwisselend de rol van representant op ons nemen. Deze manier geeft veelal nieuwe inzichten..
Veel mensen vinden deze manier van werken prettig, omdat ze dan geen last hebben van andere mensen, zoals bij groepsopstellingen. Ook zijn sommige thema’s zo gevoelig en delicaat, dat mensen er niet graag over praten met anderen erbij. ’t is maar wat jezelf fijner vindt!
Bijkomend voordeel van een individuele opstelling is dat je hiervoor eenvoudig een afspraak met me kunt maken en zo dus vaak al snel terecht kunt.

Systemisch werk onderzoekt wat er ‘onder de ijsberg’, op de achtergrond, in de context meespeelt bij een probleem.

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens een ‘opstelling’ plaats je jezelf en het systeem of onderdelen uit het systeem, onder mijn begeleiding , daadwerkelijk fysiek op in de ruimte. We werken met objectieve (neutrale) personen (representanten) of attributen om de mensen of de elementen van jouw systeem, te representeren.
De opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, gedragingen, onze gewoontes, onze belemmeringen en onze verlangens. De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in de opstellingen zichtbaar wordt. Doorgaans is het zo dat klachten pas kunnen verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen gevoelens verwerkt zijn.

Wat een opstelling je brengt?
Afhankelijk van jouw ervaring en vermogen, beleef je die onbewuste verbanden. De ervaring is soms intens. Je wordt bewust van de vaak onzichtbare (ver)banden waarbinnen jij functioneert.

Meer dan je in duizend gesprekken kunt bereiken. Voorbij woorden, spreekt je bron.

Coaching m.b.v. Intuïtief Schilderen & opstelling in Zelf Ontmoeting.

Deze werkwijze is laagdrempelig, vrolijk en inspirerend zijn we bezig met bewustwording. Werkend met ogen en handen, wordt het stiller in ons hoofd en krijgen we oog en oor voor, wat onze emoties, gevoel en hart vertellen. Onze begeleiding is er op gericht deelnemers in een veilige sfeer uit te nodigen tot een compassievol onderzoek naar jezelf of jezelf in relatie tot de wereld om je heen. Tijdens dit proces zijn wij aanwezig als wegwijzer, om jouw ervaringen, een zinvolle plaats te geven.
Na de kennismaking, het installeren en de uitleg starten we met een kleuren meditatie en van daaruit maken we intuïtief een prachtig schilderij. Je hoeft niet te kunnen schilderen of tekenen, je werkt met acrylverf vanuit je intuitie. Door het loslaten van verwachtingen komen er prachtige resultaten uit voort. Dit deel, onder begeleiding van Inge de Heij, geeft je mooie inzichten en misschien wel nieuwe perspectieven voor jezelf. Je leert om intuïtief jouw gevoel uit te drukken in kleuren, in een expressie op doek. Naderhand wordt samen met jou naar jouw expressie gekeken en ontdek je verborgen gevoelens of herkenningspunten. Doordat je schildert vanuit je onderbewustzijn kun je vanuit een ander perspectief naar jezelf kijken en daardoor meer bewustere keuzes maken. Intuïtief schilderen brengt ook rust in denken, emoties en gevoelens.
Met de opgedane indrukken vervolgen we het programma (indien gewenst) met paardenspiegelen en/of opstellingen in “Zelf Ontmoeting” eventueel afgewisseld met visualisatie- en meditatie oefeningen.
Of je nou een beginner bent of niet, dat maakt niets uit. Het gaat erom, dat je je kunt laten meevoeren om te kijken hoe het van binnen met je gaat. Dat je met nieuwe inzichten weer naar huis rijdt.

Een ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het ontdekken van nieuwe landschappen maar uit het ontdekken van nieuwe perspectieven.
– Proust

 

Coaching met Paarden.

Een uniek en waardevol reflectiemoment met behulp van de inzet van een paard als spiegel of metafoor.

Een oordeel loos puur wezen, met ongekende sensitieve én instinctieve eigenschappen.

Hoe goed je ook bent in het verbergen van gevoelens, je lichaam blijft je werkelijke gevoelens uitzenden. Dit gebeurt op een golflengte waar paarden zich bijzonder goed op kunnen afstemmen. Om in het wild te overleven moeten paarden namelijk op grote afstand kunnen aanvoelen of een groep roofdieren hongerig en agressief is en wie de leiding heeft over de roedel.

De aard van het paard.
Paarden ervaren mensen als roofdieren. Zij zien dat onze ogen naast elkaar staan, onze oren naar voren wijzen en onze handen op klauwen lijken om in te grijpen. Wij springen bij een paard op de rug, precies daar waar hij aangevallen wordt door een roofdier. Paarden zijn van nature op hun hoede voor mensen. Ook zien zij een roofdier in ons denken en doen.
Mensen gaan in een rechte lijn op hun doel af, denken in functies en zingeving en beleven het leven als chronologisch waarbij ‘nu’ door ‘gisteren’ ontstaat en ‘morgen’ door ‘vandaag’. Paarden zijn een deel van de kudde en zijn altijd in het ‘hier’ en ‘nu’. Een paard kan alleen overleven als de kudde overleeft. De levensopdracht van een paard is om een ‘wij’ te blijven in plaats van een aangepast ‘ik’ te worden.

Deze oriëntatie van het paard op het collectief, gebruiken wij bij coaching..

Een paard zoekt als het ware leiding in zijn groep, opdat uiteindelijk een ordening in de kudde ontstaat die het geheel van de groep het meest dient.

In een sessie krijgen deelnemers feitelijk de opdracht een minikudde te vormen met het paard.

Geconfronteerd met een deelnemer zal een paard zich onmiddellijk afvragen: ”Wil ik me verbinden met deze persoon? En wat is zijn plek en wat is mijn plek in het geheel? Kortom welke ordening is het best voor de kudde?”

Bereidheid om naar jezelf te kijken.
Het paard kan pas contact maken met de deelnemer als hij hem niet meer als roofdier ziet. Paarden gebruiken echter hoofdzakelijk lichaamstaal. Zo is elk gebaar van de deelnemer, hoe klein ook, informatie voor het paard. Het gaat er in de interactie dan ook om als deelnemer oog te krijgen voor de reacties van het paard op jouw aanwezigheid en de bereidheid te hebben om daar je communicatie op af te stemmen.

Ik als begeleider vertaal die specifieke reactie van het paard, zodat de deelnemer direct feedback krijgt op zijn non-verbale gedrag.

Duidelijk en authentiek.
Onduidelijk en tegenstrijdig gedrag van een leider of individu veroorzaakt bij het paard een innerlijke strijd en een gevoel van onveiligheid. Voor het paard is dus belangrijk dat de deelnemer zich gedraagt zoals hij is, namelijk authentiek. Authentiek gedrag ontstaat, in de ogen van het paard, wanneer bewust en onbewust gedrag bij de deelnemer elkaar niet tegenspreken.

Ordening en gerichtheid op het geheel.
Het paard heeft als opdracht om in eerste instantie een kuddedier te worden en pas in tweede instantie een individu. Bij mensen is dat precies omgekeerd. Ons individueel bewustzijn heeft ons in een spagaat geplaatst tussen welbegrepen eigenbelang en aanpassing aan de omgeving. Paarden zijn expliciet gericht op het geheel. De dominantiegevechten en spelletjes die paarden uitvoeren, zijn gericht op versterking van de kuddeorganisatie en onderlinge verbinding. Leiderschap in de kudde dient de kracht van de kudde. Een kudde kun je ook vergelijken met een organisatie of een bedrijf. Wanneer medewerkers voelen dat leiderschap niet voortkomt uit een persoonlijke wens, maar gericht is op het welzijn van de organisatie als geheel, brengt dat rust in de organisatie. Op deze manier ontstaat legitimiteit voor het leiderschap. Op dat moment ontleent de leider ook zijn kracht aan de organisatie en wordt de relatie wederkerig.
In sessies voelen paarden feilloos aan of een leider het geheel wil dienen of alleen zichzelf. Leiderschap dat teveel gericht is op eigenbelang, imago of positie wordt door het paard als onveilig aangevoeld en in de regel verbreekt het paard dan het contact of gaat rebelleren. Paarden zijn uiterst gevoelig voor verstoringen in de ordening en reageren vaak exact hetzelfde (in dit geval met rebellie) als medewerkers waaraan leiding wordt gegeven.

Paarden en afweer.
Op het moment dat de deelnemer de bak instapt, zal het paard zich afvragen, is dit veilig? Wat wordt onze onderlinge rangorde?
Wanneer afweermechanismen actief zijn, zal het paard onduidelijkheid ervaren bij de deelnemer.
Mensen hebben afweermechanismen ontwikkeld om pijnlijke en daarmee ongewenste gevoelens buiten het bewustzijn te houden. Het gevolg hiervan is dat er tegenstrijdigheden ontstaan tussen wat we aan de buitenkant doen en wat we aan de binnenkant werkelijk voelen.
Een deelnemer die zichzelf presenteert als een duidelijk en stevig persoon, maar diep in zijn hart het lastig vindt om duidelijk grenzen aan te geven in zijn relaties met anderen, zal daarmee onmiddellijk geconfronteerd worden door het paard. Het paard zal bijvoorbeeld steeds de persoonlijke ruimte van de deelnemer binnenstappen. Dit om duidelijkheid te krijgen over de grenzen tussen mens en paard. Vaak gaat het om een discrepantie tussen bewuste en onbewuste gevoelens en zelfbeelden. Bij discrepanties lijkt het paard zich eerder te verlaten op het afgeweerde (soms onbewuste) gedeelte van het bewustzijn dan op het vertoonde of gewenste gedeelte.
Paarden volgen alleen hun instinct. Een paard weet niets af van gevoelens en heeft hier ook geen oordeel over. Wanneer wij ons be-of onbewust anders voor doen dan dat we op dat moment zijn, is dat onmiddellijk zichtbaar in de reacties van het paard. Het leerzame aspect voor de deelnemer is dat het paard juist het sterkst reageert op dat wat de deelnemer het meest afweert. De deelnemer staat dus oog in oog met een gedeelte van zichzelf dat hij liever (nog) niet in de ogen kijkt.

Op het moment dat een deelnemer in staat is zijn eigen innerlijke toestand of beweging zonder oordeel te laten bestaan, gebeurt er iets opvallends, zowel bij deelnemer, het paard als de toeschouwer.

Het zonder oordeel erkennen of toestaan van de authentieke gevoelens is als het ware de beslissende stap naar meer eigenheid, duidelijkheid en rust. Er hoeft immers niets meer opgehouden te worden, ook niet voor jezelf. Op het moment dat een deelnemer in staat is zijn eigen innerlijke toestand of beweging zonder oordeel te laten bestaan, gebeurt er iets opvallends, zowel bij deelnemer, het paard als toeschouwers. Het paard verbindt zich onmiddellijk aan de desbetreffende persoon. Er ontstaat acuut en voor iedereen zichtbaar rust en orde in hun interactie. We noemen het ‘erkennen wat er is’ en dat is precies waar paarden zo goed in zijn.

Paarden en de kunst van het helpen.
Een paard heeft geen moreel oordeel over wie of wat we zijn en dat lijkt op een andere manier een verzoenende werking te hebben. Wanneer wij een oordeel hebben over onszelf of over een ander sluiten we iets uit en dat belemmert groei. Voor de coach heeft dat consequenties namelijk dat je alleen kunt werken wanneer je het hele systeem dat je consulteert in je hart kunt sluiten zonder oordeel. Ik denk dat groei begint met het erkennen van de werkelijkheid precies zoals die is. Afweer in welke vorm dan ook staat dat proces in de weg.

Coaching m.b.v. Yoga: Aandacht naar binnen.

Het idee is om jezelf tijdelijk af te zonderen van je bekende leefomgeving. Even weg van alles om weer tot de kern van jezelf te komen. Yoga helpt je om je aandacht naar binnen te richten. Je hoeft even niets anders.
Tijdens deze Yoga Retraite verblijf je in ons centrum in het Land van Maas en Waal. We stellen in overleg met jouw een programma samen waarin je je élke minuut kan onderdompelen in Yoga, meditatie, mindfulness en opstellingen. Jíj kiest wat je nodig hebt om met een volle batterij weer huiswaarts te keren.
Doelstelling.
Door het combineren van Yoga en opstellingen willen wij inzichten mogelijk maken. Het ontdekken wat je hindert in je mogelijkheden. Jouw thema opstellen ( “wat is dat, wat me tot nu toe weerhield om mijn verlangen te kunnen leven?”) geeft inzicht in wat dit jou te vertellen heeft en dat inzicht biedt daarmee mogelijkheden tot verruiming en verandering!!
Als thema kun je denken aan:
Inzicht krijgen in yogahoudingen, emoties of belemmeringen die je voelt in je lichaam.
Persoonlijk thema, wat niet direct verband houdt met yoga. Denk dan aan terugkerende gevoelens, gebeurtenissen of gedachten.
Je krijgt inzicht in jouw interne (psychische) dynamiek waardoor je jezelf los kunt maken van bepaalde (energie) patronen wanneer deze je blokkeren. Hoe fijn is het om hier bewustzijn over te krijgen en mogelijkheid tot groei!
We doen fysieke (yoga) oefeningen.
Trek daarbij gemakkelijk zittende kleding aan.
Je komt als het ware uit het hoofd en in je lijf. Maak contact met je lichaam, wat voel en ervaar je.
Mede door Hatha-Yoga kunt u uw levensvreugde weer terug vinden. Door de lichaamshouding, die de ruggengraat soepel maken, de overprikkelende zenuwen kalmeren, de spieren ontspannen, de organen en zenuwen versterken. De ademhalingsoefeningen voeren zuurstof naar elke cel, zuivert het organisme van afvalstoffen, terwijl de ontspanning ons zenuwstelsel gezond doet blijven.

Laat je chakra (‘s) spreken.

Chakra opstellingen zijn een heldere manier om kennis te maken met je chakra’s of hierin te verdiepen.
Tijdens een chakra workshop maak je een visualisatie reis door je chakra’s.
Daarna gaan we in het veld staan van de afzonderlijke zeven chakra’s.
Je maakt daar contact mee en met de thema’s die hierin zich aandienen. Je voelt en ervaart wat dit met je doet.
Hierna is er tijd en ruimte om je ervaringen uit te wisselen en verder in een opstelling uit te werken. Ook wordt duidelijk welke kwaliteiten de chakra’s dragen of wat er leeft of juist niet. Wat de dynamiek tussen de chakra’s onderling of tussen jouzelf. Energie die je van een ander bent gaan dragen wordt zichtbaar. Zo geeft dit een beeld waar de energie stroomt en waar het stagneert.

C.V. Leo:
Sportmasseur.
Psycho-sociaal werker (coaching & counseling).
Hatha-yoga docent. Specialisaties: Adem I en II, yoga voor ouderen en mensen met handicap, yoga voor in bedrijven, chakra psychologie.
Trainer sociaal communicatie vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, leiderschap en groepsdynamica.
Familie-opstellingen begeleider (Bert Hellinger methode).
Opstellingen begeleider vanuit de meergeneratiole psychotraumatologie . Opstellingen van “Het Verlangen” en opstellingen in Zelfontmoeting (Prof Franz Ruppert methode).
Chakra opstellingen (Leo Lambers).

Informeer naar de mogelijkheden en kom genieten van onze gastvrijheid


Share This