Cursussen & Opleidingen

Scholing in Individueel Systemisch Werk.
Cursus ‘Een op Een’ opstellingen.

Voor iedereen die meer wil weten van systemisch werk. Wil ervaren hoe dit werkt. Wil beleven en voelen wat dit betekent voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Inzicht wil krijgen in zijn/haar systeem van herkomst. Inzicht wil krijgen in zijn/haar interne psychische dynamiek. Persoonlijk thema’s wil verkennen, verdiepen en uitwerken. Systemisch werk wil leren toepassen.

Vloerankers en symbolen.
Naast representanten kun je ook symbolen opstellen: Alles is geschikt zoals flessen, houten blokken, vellen papier, matjes en andere beschikbare objecten. Dit zijn dan (grond) ankers, die elk staan voor iets of iemand uit je systeem. Die plaats of leg je dan ergens in de ruimte.
De symbolen kunnen staan voor: Je werk, je onzekerheid, jezelf als klein meisje, je sombere en je vrolijke kant, je toekomst, je handicap, je lijf, je ouders, familieleden, je leidinggevende, collega’s, je innerlijke psychische delen etc.
Juist door er vanaf een afstand intens naar te kijken, en te voelen wat je voelt, ontdek je weer nieuwe mogelijkheden.

Wat zijn Familie-opstellingen?
Familie-opstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld en bekendgemaakt. Het is een proces waarbij bewuste en onbewuste psychische structuren door mensen plaatsvervangend gerepresenteerd worden.

Waarvoor familie-opstellingen?
Een opstelling wordt gebruikt om mensen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld oorlog, echtscheiding, geweld, het vroeg tijdelijk overlijden van ouders of kinderen, miskramen, abortussen en seksueel misbruik zich generaties later nog uiten in depressie, psychose, angststoornissen, migraine, chronische vermoeidheid of relatie problemen. De oorzaak zijn van huidige ongewenste spanningen of gedrag.

Wat zijn trauma opstellingen?
Franz Ruppert heeft de Hellinger methode aangepast en een wetenschappelijke benadering gegeven, onder meer voor het behandelen van psychoses en schizofrenie (traumaopstellingen en opstellingen van ‘Het Verlangen’) mede gebaseerd op de aanwezigheid van zogenoemde spiegelneuronen in onze hersenen. Via deze spiegelneuronen staan wij in contact met wat er om ons heen gebeurt.

Interactieve zelfresonantie methode.
Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten.

Opstellingen van ‘Het Verlangen’.
Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kunnen opstellingen ons als spiegel dienen.

Cursussen & Opleidingen.

Onder een cursus verstaan we een kortdurende lesperiode die over het algemeen een onderwerp behandelt.
Is een cursus van langere duur, dan spreken we van een leergang.
Voor een opleiding is het onderwijsprogramma zodanig  ingericht om de benodigde kennis en vaardigheden voor het  (ondersteunen van een) beroep over te brengen. De opleiding wordt afgesloten met een attest.

  • Cursus Systemisch Werk omvat twee methodes. Familie-opstellingen (zoals die ontwikkeld is door Bert Hellinger) en  Trauma opstellingen vanuit de meergenerationele psychotraumatologie, opstellingen van ‘Het Verlangen’ en de interactieve zelfresonantie methode (zoals die ontwikkeld is door prof dr. Franz Ruppert).

Opstellingen dragen zorg voor diepgang in de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, voor inzicht en verwerken van persoonlijke vraagstukken, voor thuiskomen bij uzelf, voor uitbreiding van uw intuïtie en voor meer satisfactie en autonomie.

  • Leergang Persoonlijke Vorming (LPV) bestaat uit systemisch werk en uit een compilatie van Communicatieve vaardigheden, Gesprekstechnieken, Assertiviteit, Conflicthantering, Onderhandelen, Groepsdynamica, Samenwerken,  Faalangst, Omgaan met Stress, Presentatie techniek, Situationeel Leidinggeven (SLII model van Hersey en Blanchard), Persoonlijkheidsprofiel DISC.

Leergang persoonlijke vorming, 111 contacturen. 18 dagen van 6 uur + 3 uur persoonlijk gesprek.

LPV reikt u de broodnodige kennis en vaardigheden aan en met systemisch werk geeft het inzicht in en/of verwerking van nog niet geziene obstakels.

  • Opleiding systemisch werk. Deze opleiding is bedoeld voor hen die beroepshalve geïnteresseerd zijn in systemisch werk zoals coaches, trainers, leerkrachten, leidinggevenden, managers, groepsleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, hulpverleners, counselors, mediators, ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden.

Opleiding systemisch werk, 40 contacturen. 8 dagen van 5 uur of 16 avonden van 2 1/2 uur.

Opleiding systemisch werk is een basisopleiding. Dat wil zeggen dat de basis aangereikt, beoefend en gelegd wordt, om systemisch aan de slag te kunnen. Je zou het kunnen vergelijken met het leren van autorijden. Juist door de hoeveelheid kilometers die je maakt krijg je de kunst van het autorijden, met al zijn valkuilen, onder de knie. Na deze opleiding kan je als beginner ‘de weg op’ en begint het avontuur om jezelf met je bagage in te zetten in wat op je pad komt, en daarmee je bagage aan houding, kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Cursus, individuele begeleiding, ‘Een op Een’, opstellingen.
Groepscursus individuele begeleiding, ‘Een op Een’, rondom familie-en trauma opstellingen. Een cursus voor jezelf en voor mensen die met mensen werken. Ouders, opvoeders, leerkrachten, trainers, coaches, begeleiders, maatschappelijk werkers, dienstverleners, leidinggevenden etc.
Groepscursus, 7 keer 4 uur. Deelname minimaal 4 personen.
Kosten € 350,- p.p.
Aanvang 10.30, einde 15.30. Zelf lunch meenemen.
Data groepscursus in overleg.

Deze cursus is ook geheel privé te volgen. Data, tijden en doelstellingen in overleg.
Individuele cursus, 7 keer 2 ½ uur. Kosten € 280,-

Er is ook al een kennismaking cursus van 5 bijeenkomsten.
Theorie en (mini-) opstellingen.
Kosten: € 200,- Data in overleg.
Ochtend: 09.30-12.00 uur. Middag: 13.00- 15.30 uur. Avond: 19.30 – 22.00 uur

Onze begeleiding is gebaseerd op de methode van Bert Hellinger, bekend van Familie-opstellingen en op de methode van prof. Franz Ruppert, bekend van de meergenerationele psychotraumatologie, opstellingen van ‘Het Verlangen’ en de Interactieve Zelf-Resonantie (IZR). Aangevuld met onze kennis en ervaring uit energetisch werk.

Wilt u meer weten, informeer bij:
Leo
t: 0612592652
e-mail: gloeien@gmail.com

 

 

 

 

 

Share This