Cursussen & Opleidingen

Cursussen & Opleidingen.

Onder een cursus verstaan we een kortdurende lesperiode die over het algemeen een onderwerp behandelt.
Is een cursus van langere duur, dan spreken we van een leergang.
Voor een opleiding is het onderwijsprogramma zodanig  ingericht om de benodigde kennis en vaardigheden voor het  (ondersteunen van een) beroep over te brengen. De opleiding wordt afgesloten met een attest.

  • Cursus Systemisch Werk omvat twee methodes. Familie-opstellingen (zoals die ontwikkeld is door Bert Hellinger) en  Trauma opstellingen vanuit de meergenerationele psychotraumatologie, opstellingen van ‘Het Verlangen’ en de interactieve zelfresonantie methode (zoals die ontwikkeld is door prof dr. Franz Ruppert).

Opstellingen dragen zorg voor diepgang in de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, voor inzicht en verwerken van persoonlijke vraagstukken, voor thuiskomen bij uzelf, voor uitbreiding van uw intuïtie en voor meer satisfactie en autonomie.

  • Leergang Persoonlijke Vorming (LPV) bestaat uit systemisch werk en uit een compilatie van Communicatieve vaardigheden, Gesprekstechnieken, Assertiviteit, Conflicthantering, Onderhandelen, Groepsdynamica, Samenwerken,  Faalangst, Omgaan met Stress, Presentatie techniek, Situationeel Leidinggeven (SLII model van Hersey en Blanchard), Persoonlijkheidsprofiel DISC.

LPV reikt u de broodnodige kennis en vaardigheden aan en met systemisch werk geeft het inzicht in en/of verwerking van nog niet geziene obstakels.

  • Opleiding systemisch werk. Deze opleiding is bedoeld voor hen die beroepshalve geïnteresseerd zijn in systemisch werk zoals coaches, trainers, leerkrachten, leidinggevenden, managers, groepsleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, hulpverleners, counselors, mediators, ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden.

Opleiding systemisch werk is een basisopleiding. Dat wil zeggen dat de basis aangereikt, beoefend en gelegd wordt, om systemisch aan de slag te kunnen. Je zou het kunnen vergelijken met het leren van autorijden. Juist door de hoeveelheid kilometers die je maakt krijg je de kunst van het autorijden, met al zijn valkuilen, onder de knie. Na deze opleiding kan je als beginner ‘de weg op’ en begint het avontuur om jezelf met je bagage in te zetten in wat op je pad komt, en daarmee je bagage aan houding, kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Contacturen.
Cursus systemisch werk, 20 uur. 8 avonden van 2 1/2 uur of 4 dagen van 5 uur.
Leergang persoonlijke vorming, 111 uur. 18 dagen van 6 uur + 3 uur persoonlijk gesprek.
Opleiding systemisch werk, 40 uur. 8 dagen van 5 uur of 16 avonden van 2 1/2 uur.

Persoonlijke noot.
In mijn werkzame leven bij het Min. v. Defensie en het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) heb ik een veelvoud aan vaardigheden en competenties geleerd en in de praktijk kunnen brengen. En toch, toch bleef er iets, onder de waterspiegel, in het onbekende en onbewuste gebied, iets mij belemmeren. Soms diende dat zich aan via dromen (nachtmerries). Met het systemisch werk en reïncarnatie/regressie ontdekte ik wat mijn verstrikkingen en belemmeringen waren om voluit te leven.

Bent u geboeid, om een cursus- leergang- of opleiding, privé (een op een) of in een groep, te volgen, meldt u zich dan aan. Wij nodigen u graag uit voor een kosteloos kennismaking gesprek.

 

 

 

 

Share This