Cursussen & Opleidingen

Scholing in Individueel Systemisch Werk.

Cursus ‘Een op Een’ opstellingen.

Voor iedereen die meer wil weten van systemisch werk. Wil ervaren hoe dit werkt. Wil beleven en voelen wat dit betekent voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Inzicht wil verkrijgen in zijn/haar systeem van herkomst. Inzicht wil krijgen in zijn/haar interne psychische dynamiek. Persoonlijk thema’s wil verkennen, verdiepen en uitwerken. Opstellingen wil leren toepassen, privé dan wel op het werk. Een vrij mens wil worden.

Wij geven een kort durende cursus waarin de grondbeginselen, de opstellingsmethodes en de daarbij behorende theorie wordt uitgelegd, behandeld en beoefend.

• De cursus is een introductie in systemisch werk. Om inzicht te krijgen en om vertrouwd te geraken met de systemische manier van kijken (fenomenologie) en de toepassing daarvan.
• Om eenvoudige opstellingen toe te kunnen passen bij individuele begeleiding.

Data
In overleg.
Ochtendcursus: 09.30-12.00 uur.
Middagcursus: 13.00- 15.30 uur.
Avondcursus: 19.30-22.00 uur.

Naast de theorie en oefeningen, wordt er opgesteld met behulp van voorwerpen.

Vloerankers en symbolen.
Naast representanten kun je ook symbolen opstellen: Alles is geschikt zoals flessen, houten blokken, vellen papier, matjes en andere beschikbare objecten. Dit zijn dan (grond) ankers, die elk staan voor iets of iemand uit je systeem. Die plaats of leg je dan ergens in de ruimte.
De symbolen kunnen staan voor: Je werk, je onzekerheid, jezelf als klein meisje, je sombere en je vrolijke kant, je toekomst, je handicap, je lijf, je ouders, familieleden, je leidinggevende, collega’s, je innerlijke psychische delen etc.
Juist door er vanaf een afstand intens naar te kijken, en te voelen wat je voelt, ontdek je weer nieuwe mogelijkheden.

In systemisch werk wordt gezocht naar de rol van het individu binnen het systeem, naar antwoorden op de vraag hoe de cliënt (en de andere leden binnen het systeem) onbewust een probleem in stand houden.

Wat zijn Familie-opstellingen?
Familie-opstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld en bekendgemaakt. Het is een proces waarbij bewuste en onbewuste psychische structuren door mensen plaatsvervangend gerepresenteerd worden.
Waarvoor familie-opstellingen?
Een opstelling wordt gebruikt om mensen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld oorlog, echtscheiding, geweld, het vroeg tijdelijk overlijden van ouders of kinderen, miskramen, abortussen en seksueel misbruik zich generaties later nog uiten in depressie, psychose, angststoornissen, migraine, chronische vermoeidheid of relatie problemen. De oorzaak zijn van huidige ongewenste spanningen of gedrag.

Wat zijn trauma opstellingen?
Franz Ruppert heeft de Hellinger methode aangepast en een wetenschappelijke benadering gegeven, onder meer voor het behandelen van psychoses en schizofrenie (traumaopstellingen en opstellingen van ‘Het Verlangen’) mede gebaseerd op de aanwezigheid van zogenoemde spiegelneuronen in onze hersenen. Via deze spiegelneuronen staan wij in contact met wat er om ons heen gebeurt.

Interactieve zelfresonantie methode.
Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten.

Opstellingen van ‘Het Verlangen’.
Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kunnen opstellingen ons als spiegel dienen.

Kosten: € 200,-
Deze cursus is ook te volgen door twee of meerdere personen. We geven dan een groepskorting van € 50,- p.p. Data in overleg.

Info en opgave bij:
Leo Lambers,
Moordhuizen 11,
6626KH Alphen (gld),
Gemeente West Maas en Waal
t: 0612592652
e-mail: gloeien@gmail.com

Cursussen & Opleidingen.

Onder een cursus verstaan we een kortdurende lesperiode die over het algemeen een onderwerp behandelt.
Is een cursus van langere duur, dan spreken we van een leergang.
Voor een opleiding is het onderwijsprogramma zodanig  ingericht om de benodigde kennis en vaardigheden voor het  (ondersteunen van een) beroep over te brengen. De opleiding wordt afgesloten met een attest.

  • Cursus Systemisch Werk omvat twee methodes. Familie-opstellingen (zoals die ontwikkeld is door Bert Hellinger) en  Trauma opstellingen vanuit de meergenerationele psychotraumatologie, opstellingen van ‘Het Verlangen’ en de interactieve zelfresonantie methode (zoals die ontwikkeld is door prof dr. Franz Ruppert).

Opstellingen dragen zorg voor diepgang in de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, voor inzicht en verwerken van persoonlijke vraagstukken, voor thuiskomen bij uzelf, voor uitbreiding van uw intuïtie en voor meer satisfactie en autonomie.

  • Leergang Persoonlijke Vorming (LPV) bestaat uit systemisch werk en uit een compilatie van Communicatieve vaardigheden, Gesprekstechnieken, Assertiviteit, Conflicthantering, Onderhandelen, Groepsdynamica, Samenwerken,  Faalangst, Omgaan met Stress, Presentatie techniek, Situationeel Leidinggeven (SLII model van Hersey en Blanchard), Persoonlijkheidsprofiel DISC.

LPV reikt u de broodnodige kennis en vaardigheden aan en met systemisch werk geeft het inzicht in en/of verwerking van nog niet geziene obstakels.

  • Opleiding systemisch werk. Deze opleiding is bedoeld voor hen die beroepshalve geïnteresseerd zijn in systemisch werk zoals coaches, trainers, leerkrachten, leidinggevenden, managers, groepsleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, hulpverleners, counselors, mediators, ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden.

Opleiding systemisch werk is een basisopleiding. Dat wil zeggen dat de basis aangereikt, beoefend en gelegd wordt, om systemisch aan de slag te kunnen. Je zou het kunnen vergelijken met het leren van autorijden. Juist door de hoeveelheid kilometers die je maakt krijg je de kunst van het autorijden, met al zijn valkuilen, onder de knie. Na deze opleiding kan je als beginner ‘de weg op’ en begint het avontuur om jezelf met je bagage in te zetten in wat op je pad komt, en daarmee je bagage aan houding, kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Contacturen.
Cursus systemisch werk, 20 uur. 8 avonden van 2 1/2 uur of 4 dagen van 5 uur.
Leergang persoonlijke vorming, 111 uur. 18 dagen van 6 uur + 3 uur persoonlijk gesprek.
Opleiding systemisch werk, 40 uur. 8 dagen van 5 uur of 16 avonden van 2 1/2 uur.

Persoonlijke noot.
Gedurende mijn werkzame leven, bij het Min. v. Defensie en het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), en via opleidingen en trainingen, heb ik een veelvoud aan vaardigheden en competenties aangeleerd en kunnen praktiseren. En toch, toch bleef er iets, onder de waterspiegel, in het onbekende en onbewuste gebied, in de onderstroom, iets mij belemmeren. Het diende zich aan in het dagelijks leven en soms via dromen en nachtmerries. Met het systemisch werk en reïncarnatie/regressie ontdekte ik wat mijn verstrikkingen en belemmeringen waren om voluit te leven.

Bent u geboeid, om een cursus- leergang- of opleiding, privé (een op een) of in een groep, te volgen, meldt u zich dan aan. Wij nodigen u graag uit voor een kosteloos kennismaking gesprek.

 

 

 

 

Share This