Scholing in Individueel Systemisch Werk.
Individuele begeleiding rondom familie- en traumaopstellingen.

In de groep is er altijd een dynamiek werkzaam. Je hebt mensen die onzeker zijn in de groep en mensen die deze onzekere mensen dan gaan helpen. Je hebt mensen die zich op de achtergrond houden en mensen die zich dan geroepen voelen om op de voorgrond te treden. In een groep nemen mensen vaak automatisch een rol op zich.
Over opstellingen en coaching in systemisch werk heb je misschien al veel over gehoord of gelezen. Maar stel nou dat je dit niet wilt doen in een groep. En je wilt toch ervaren wat zo’n opstelling je kan brengen. Dan kun je dat ook prima doen in een ‘een op een opstelling’, in je eentje met je begeleider(s).
Wil je graag een vertrouwd persoon meenemen dan is deze zeker welkom.

Ook is deze cursus toegankelijk voor hulpverleners die willen ervaren en leren hoe je kunt werken met een op een opstellingen.

Voor- en nadelen van een groep
Het grote voordeel van een opstelling met een groep representanten, is dat zij elk als een soort antenne werken: ze voelen fysieke veranderingen en emoties die op dat moment bij hun rol als representant horen. Maar het heeft ook nadelen. Misschien voel je een drempel om over jezelf te praten met andere mensen om je heen. Of misschien is zo’n groep simpelweg niet altijd voor handen. Het is dus ook gewoon heel praktisch, dat er een vorm van opstellingen bestaat, die je zonder groep kunt uitvoeren. Gewoon met je eigen coach/begeleider, bij wie je er in een latere sessie nog eens op terug kunt komen.

Vloerankers en symbolen.
Naast representanten kun je ook symbolen opstellen: Alles is geschikt, kussens, tegels, stoelen, flessen, houten blokken, vellen papier, matjes, poppetjes en andere beschikbare objecten. Dit zijn (grond) ankers, die elk staan voor iets of iemand uit je systeem. Die plaats of leg je dan ergens in de ruimte.
De symbolen kunnen staan personen en allerlei abstracte zaken. Bijvoorbeeld: Een eigenschap, Je werk, jezelf als klein meisje/jongen van ….. jaar?, je toekomst, je handicap, je verlangen, je obstakels of belemmeringen, je (voor)oordelen, je ouders, familieleden, je partner, je leidinggevende, collega’s, je innerlijke psychische dynamiek, etc.
Door juist in contact te gaan met deze aspecten is het mogelijk te ervaren en te voelen hoe het voor je is of was geweest. Vandaaruit kan de beweging naar een eventuele oplossing worden gemaakt.

De coach/begeleider als representant.
Indien nodig gaan ik of mijn assistent als representant op de plek van een van de ankers staan.
Daarnaast kun je ook zelf eens op de plek van iemand anders staan, om te voelen hoe het voor die persoon voelt. En je kijkt vanaf die plek eens naar jezelf. Deze oefening kan je zóveel inzichten geven.

Voor wie?
Voor iedereen die meer wil weten van systemisch werk. Wil ervaren hoe dit werkt. Wil beleven en voelen wat dit betekent van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.
Inzicht wil verkrijgen in zijn/haar systeem van herkomst.
Inzicht wil krijgen in zijn/haar interne psychische dynamiek.
Persoonlijk thema’s wil verkennen, verdiepen en uitwerken. Een vrij mens wil worden.

Wij geven een korte cursus waarin de grondbeginselen, de opstellingenmethodes en de daarbij behorende theorie wordt uitgelegd, behandeld en beoefend.

  • De cursus is een goede introductie om qua inzicht en beleven vertrouwd te geraken met de systemische manier van kijken (fenomenologie) en werken.
  • Om een begin te maken om opstellingen toe te kunnen gaan passen bij individuele begeleiding.
  • Om persoonlijke thema’s uit te werken.

Naast het theoretische kader en oefeningen, zal er in klein verband steeds opgesteld worden.

Wat zijn Familie-opstellingen?
Familie-opstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld en bekendgemaakt. Het is een proces waarbij bewuste en onbewuste psychische structuren door mensen plaatsvervangend gerepresenteerd worden.

Waarvoor familie-opstellingen?
Een opstelling wordt gebruikt om mensen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld oorlog, echtscheiding, geweld, het vroeg tijdelijk overlijden van ouders of kinderen, miskramen, abortussen en seksueel misbruik zich generaties later nog uiten in depressie, psychose, angststoornissen, migraine, chronische vermoeidheid of relatie problemen. De oorzaak zijn van huidige ongewenste spanningen of gedrag.

Wat zijn trauma opstellingen?
Franz Ruppert heeft de Hellinger methode aangepast en een wetenschappelijke benadering gegeven, onder meer voor het behandelen van psychoses en schizofrenie (traumaopstellingen en opstellingen van ‘Het Verlangen’) mede gebaseerd op de aanwezigheid van zogenoemde spiegelneuronen in onze hersenen. Via deze spiegelneuronen staan wij in contact met wat er om ons heen gebeurt.

Interactieve zelfresonantie methode.
Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten.

Opstellingen van ‘Het verlangen’.
Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kunnen opstellingen ons als spiegel dienen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. In overleg bepalen we samen de data, tijden, doelstellingen en lengte van de cursus.

Info en opgave bij:
Leo Lambers bijgenaamd van der Heijden
Moordhuizen 11,
6626KH Alphen
Gemeente West Maas en Waal
t: 0612592652
e-mail: gloeien@gmail.com
www.centrumdelaurier.nl

Share This