Workshops & Cursussen Persoonlijke ontwikkeling

Familie-Opstellingen

Persoonlijke Ontwikkeling:

De wereld of te wel andere mensen kunt u niet veranderen, wel kunt u de kijk op het leven en uzelf veranderen om aan uzelf te gaan werken.

Bij trainingen en cursussen voor groepen krijgt, naast het persoonlijke ontwikkelingsproces, ook het groepsdynamisch proces aandacht.

Indien je dat wenst krijgt je eerst een gratis informatiegesprek waar we samen (onder)zoeken hoe en wat we u het beste kunnen aanbieden.

 

 

Hatha – Yoga

Ontspanning door inspanning.

Velen bouwen tijdens hun leven een zekere spanning op. Voelen zich gejaagd of onrustig. Men is druk bezig met denken, praten en doen.

Een aanpak d.m.v. lichaamswerk en bewust leren te ontspannen d.m.v. Hatha – yoga is in nederland reeds lang bekend en geïntroduceerd door Jan Rijkers die de naam Saswitha heeft gekregen van zijn leermeester.

Waarom is ‘ bewust ontspannen’ nu zo belangrijk?

Bij spanning en stress is er sprake van een verhoogde activiteit in ons zenuwstelsel. Deze activiteit is op zich niet schadelijk of ongezond, maar word dit wel als er niet tijdig wordt afgebouwd. Daarom is het belangrijk te leren te ontspannen.

Bij Hatha-yoga gaat het er niet om een prestatie neer te zetten. Het gaat erom, dat je in de oefening net zover gaat als het nog net goed voelt. Er is in de yogahouding iets van een ‘schemer gebied’ tussen wat je nog net wel kunt en eigenlijk net niet meer. De kunst is nu te leren om de aandacht, niet zoals we in het leven gewend zijn met onze zintuigen naar buiten te richten, maar naar binnen te richten. Dan kun je ontdekken waar jou grens ligt en waar spanningen zich bevinden. En daar adem je dan naar toe. Dat wil zeggen als het ware die gespannen plekken van binnenuit masseren. Spanning, stress en adem hangen nauw met elkaar samen.

Door teveel stress wordt beweging en adem bemoeilijkt.

Doelen van ontspanningsoefeningen. • Leren ontdekken waar spanningen zich vast zetten. • Fysieke signalen van o.a. stress leren herkennen. • Verschil ontdekken tussen spanning en ontspanning. • Ademhaling goed leren gebruiken.

Wat zijn de effecten van hatha-yoga? • Hartslag en bloeddruk dalen. • Gunstige invloed op de stofwisseling. • Door goed adem te halen neemt de toevoer van zuurstof in bloed en hersenen toe: meer energie, betere concentratie en betere doorbloeding van spieren en organen. • Spieren losser maken. • Minder stress. • Verbeterde lichamelijke houding. • Vergroting van lichamelijke en psychische weerbaarheid. • Minder piekeren, hoofd leeg kunnen maken.

Yoga is voor iedereen, dus ook voor u! Ieder lichaam heeft zijn beperkingen, maar belangrijker is te kijken naar uw mogelijkheden. Een perfect houding is niet het streven, maar wel “hoe voelt het voor mij?” Er is geen sprake van competitie, iedereen kan gewoon zichzelf zijn. Alle spieren komen aan bod. De ademoefeningen verhogen de zuurstofopname in de longen, kalmeren de hartslag en brengen rust in de gedachten. De bewegingen zijn voor iedereen geschikt omdat ze in verschillende variaties worden aangeboden. Mede door Hatha-Yoga kunt u uw levensvreugde weer terug vinden.

Benodigdheden. Yoga matjes zijn aanwezig in onze ruimte. Het is wel handig om gemakkelijk zittende kleding te dragen tijdens de les.

Op verzoek bieden wij ook yoga-therapie aan. Dit bestaat uit Hatha-yoga gecombineerd met ademhaling, meditatie, visualisatie, chakra psychologie, mindfullness, aangevuld met een intens thuiswerkprogramma wat na de lessen word besproken. De wekelijkse lessen duren dan 2 uur (1 1/2 uur oefenen en een 1/2 bespreking van het huiswerk).

 

Intuïtief schilderen.

Een workshop intuitief schilderen is een leuke en inspirerende bezigheid voor iedereen, van jong tot oud.

Ervaring

Je hoeft geen schilderervaring te hebben. Enthousiasme en inspiratie geven je het vermogen om iets prachtigs van jezelf te laten zien. Je zult versteld staan van het resultaat, als je de moed vindt jezelf over te geven.

Schilderen vanuit gevoel

Je gaat schilderen vanuit je gevoel. Laat alle eventuele kennis die je hebt over perspectief en compositie maar los.

Jouw inspiratie en jouw creativiteit worden opgewekt via een prachtige visualisatie/ meditatie. In eerste instantie ga je in stilte aan de slag , zodat je dicht bij je gevoel blijft. De grootte van het doek bepaal jezelf en er wordt gebruik gemaakt van een goede en kwalitatieve acrylverf.

Doelgroepen

Deze workshop kan je volgen met een aantal vriendinnen/vrienden, familie of b.v. collega’s. Als activiteit voor een vrijgezellenfeest, verjaardag of teambuilding. Daarna is er een mogelijk om dat wat je op het doek hebt gezet verder uit te werken in opstellingen.

 

C.V. Inge de Heij.

Mijn werkzame leven staat in het teken van onderwijs en begeleiding.

Door persoonlijke ervaring en overtuiging dat er meer is tussen hemel en aarde heb ik mijn interesse op het geestelijke en spirituele vlak verdiept door meditatie, Raja-Yoga, meditatief schilderen, reïncarnatie/regressie therapeut. Samen met mijn partner opstellingen begeleider.

 

Trauma opstellingen via opstellingen van 'Het Verlangen'.

Het opstellen van ‘het verlangen’ volgens Franz Ruppert Opstellingen als traumaverwerkingsmethode.

Het opstellen van het verlangen werd door Franz Ruppert ontwikkeld om zichtbaar te maken waar de belemmeringen liggen die achter een onvervuld verlangen schuil gaan. Hij gaat ervan uit dat traumata de hoofdoorzaak van psychische en lichamelijke problemen zijn. Niet alleen zelfbeleefde trauma’s maken het leven moeilijker, maar ook trauma-energie en -inhoud die van generatie op generatie doorgegeven wordt. Franz Ruppert heeft met zijn meergenerationele psychotraumatologie een zelfstandige theorie ontwikkeld en daaruit zijn eigen opstellingsmethode. De door trauma veroorzaakte psychische afsplitsing en symbiotische ouder-kind-verstrikkingen worden met deze methode zichtbaar gemaakt. Het gaat om het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties en het toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst in een traumasituatie. In het opstellen van het verlangen volgens Franz Ruppert’ maak je kennis met Rupperts werkwijze en de achtergrond van traumatheorie en symbiosetheorie waar hij zijn werkmodel op baseert.

Wat is een opstelling? Een opstelling is een methode waarmee je inzicht kan verwerven in de onbewuste dynamieken en patronen van jezelf, je omgeving, je relatie, je familie. Je neemt een kijkje onder de oppervlakte van je leven en ziet wat jou drijft en wat soms ongewild de regie over jouw leven lijkt te voeren. Door een opstelling krijg je een duidelijker inzicht in het thema dat op dit moment in jouw leven speelt.

Hoe gaat het concreet in zijn werk? In een groep van mensen brengt één van de deelnemers een thema in. Met behulp van de begeleider wordt de vraag helder geformuleerd. De begeleider vraagt je vervolgens om de mensen of dingen ( representanten ), die voor jouw opstelling van belang zijn, op te stellen. Intuïtief krijgen zij een plaats in de ruimte. De begeleider bevraagt en beluistert jou en de representanten in de opstelling. Vanuit deze dialoog kan een beweging ontstaan die een nieuw licht werpt op de vraag en een mogelijke volgende stap aangeeft.

 


Reïncarnatie/regressie

learn_more]

<strong>Reïncarnatie/regressie</strong>

Via een reïncarnatie/regressie sessie kan er gekeken worden waar een angst, een blokkade of bepaalde ervaringen in dit leven vandaan komen. het doel van zo’n sessie is om inzicht te verkrijgen. je hoeft niet te geloven in reïncarnatie om baat te hebben bij deze vorm van therapie. De methode die gebruikt wordt, is ontwikkeld door wijlen Jan Kleine en brengt je terug naar dat leven dat samenhangt met je problematiek van dit leven. het is een therapievorm met blijvend resultaat en wordt gegeven door Inge de Heij.

Familie-Opstellingen

Familie-opstellingen volgens de Bert Hellinger methode. Systemisch werk. Ieder mens is ergens wel een onderdeel van, een cultuur, een streek waar men woont, een organisatie waarin wordt gewerkt, een verenigingsverband, het eigen gezin of familie waartoe men behoort. Dat brengt veel goeds, maar soms zorgt het ervoor dat mensen niet kunnen zijn wie ze zijn. Dat uit zich meestal in steeds weer tegen een bepaald probleem oplopen. En soms ook in stress of gezondheidsproblemen. Vaak werken (familie) verstrikkingen (thema’s) door naar de persoonlijke werkomgeving en worden daar zichtbaar. Bij het systemisch werk wordt er gekeken naar patronen binnen een systeem.

Families: Zijn systemen van lotsverbondenheid. We kennen allemaal de uitspraak ‘wat lijk jij veel op je vader/moeder’. Dat mag je letterlijk nemen, zowel als het uiterlijk als gedragingen, leuke en minder leuke eigenschappen heb je allemaal van je ouders (en ook voorouders) meegekregen. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken.

Met een Familieopstelling kan een zogeheten ‘systemische’ oorzaak aan het licht gebracht worden.

Paarden spiegelen

In dit gedeelte van ons aanbod kunt u ervaren hoe paarden uw gedrag spiegelen. Onbewuste verborgen dynamieken zichtbaar maken. Het effect van het eigen gedrag waar te nemen en juist te interpreteren. Verbale en non-verbale communicatie. Leiding geven en nemen en samenwerken. Omgaan met Stress.

Conflict hantering

Om goed een conflict op te kunnen lossen is het van belang de gespreksvaardigheden en de daarbij behorende onderhandelings vaardigheden te beheersen. Bij voldoende belangstelling geven wij, ook op locatie, dit onderdeel.

Kernkwadranten van Daniel Ofman.

Kernkwadranten van Daniel Ofman. Via deze manier kunnen je plussen en minnen op een begrijpelijke manier zichtbaar worden gemaakt. Het zijn je kwaliteiten maar ook je valkuilen. Daarnaast leer je ook te ontdekken waaraan je kunt werken, dat zijn je uitdagingen. En om het geheel te completeren is  het mogelijk aan de hand van je irritaties te leren te relativeren, een breeder zicht te verkrijgen op je zelf en op die ander.  Spreekwoorden zoals: ” Men ziet wel de splinter in iemands anders oog maar niet de balk in zijn eigen oog”, worden op deze manier duidelijk. Ook krijg je inzicht in het wat te doen als je niet in balans bent met je plussen en minnen, met je kwaliteiten en vaardigheden.

Assertiviteit

Het opkomen voor uzelf met een prettig gevoel.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beter en op een verantwoorde manier willen communiceren, die persoonlijke effectiviteit en assertiviteit willen ontwikkelen, die inzicht willen verkrijgen en vaardigheden willen opdoen, die willen werken aan zichzelf, die meer autonoom (zelfstandig, onafhankelijk) willen handelen.

Inhoud:

  • Communicatie (communicatieproces, luisteren, interpreteren, samenvatten, antwoorden, verbale- en non-verbale communicatie, inhouds- en betrekkingsniveau) en gesprekvaardigheden.
  • Assertiviteit, sub-assertiviteit, agressiviteit, Feedback,  Emotionele intelligentie.
  • Opstellingen van het verlangen. De gevolgen van onverwerkte gebeurtenissen zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen.
  • De inhoud van de cursus wordt mede bepaald door de specifieke vragen van de deelnemers.

Materiaal en werkvormen.

Voor de cursus krijgen de deelnemers een handleiding, per e-mail toegestuurd, waarin theorie, vragen en overdenkingen  zijn verwerkt. Wij werken met een power-point presentatie v.w.b. de theoretisch ondersteuning, met rollenspel v.w.b. het praktisch oefenen, met ademtechnieken en lichaamsoefeningen v.w.b. non-verbale communicatie en ontspanning, met opdrachten om e.e.a. in de praktijk van alledag te beoefenen, met opstellingen.

Het resultaat:

In deze cursus krijgt u inzicht in uw sterke en zwakke kanten. U leert verbaal en non-verbaal u zelf uit te drukken, op te komen voor u zelf op een respectvolle manier met flair en zelfvertrouwen. Het levert zelfbewustzijn, zelfrespect, doortastendheid en zelfverzekerdheid op.

Wat niet:

Assertiviteit is niet ten koste van alles je zin krijgen. Assertiviteit is dus wezenlijk iets anders dan egoïsme of agressie.

Wat juist wel:

De cursus is een manier om uw Gedragingen, Gewoontes, Gedachten en Gevoelens ( 4 G’s) te onderzoeken,  ermee te leren omgaan, bij te stellen (herkaderen), nieuw gedrag aan te leren, oude overtuigingen los te laten, je eigen plek in te nemen en nieuwe ervaringen op te doen. Juist deze verandering kan een positieve bijdrage leveren aan uw omgang met u zelf en anderen.

Emotionele Intelligentie

Wat is Emotionele Intelligentie en hoe meet/weet je dat? Verhoging EQ: – Luisteren en Vragen stellen – Kwaliteiten en Valkuilen – Kritiek geven en Ontvangen – Conflicthantering – Blijf lastige situaties de baas.

Faalangst

Faalangst is een allesoverheersende angst die optreedt wanneer er prestaties moeten geleverd worden op cognitief, motorisch of sociaal vlak. Die prestaties worden door deze overheersende angst negatief beïnvloed.

Faalangst reductietraing houdt in dat men leert omgaan met faalangst dusdanig dat het disfunctioneren ophoudt. Hierbij steunt de training op een aantal pilaren: Op doe-niveau: leren structuur aan te brengen, prioriteiten te stellen. Op lichamelijk niveau: ademhalingstechnieken en (ont)spanningsoefeningen. Op gevoelsniveau: geleide fantasie. op denkniveau: RET> Rationeel emotieve training. Afhankelijk van de faalangst zal er meer of minder aandacht besteed worden aan de diverse niveau’s.

Enneagram

Enneagram en Opstellingen

Het Enneagram als persoonlijkheidsmodel in combinatie met Opstellingenwerk als methode om jezelf met je kwaliteiten en belemmeringen nog beter te leren. Als je je herkent in één bepaald enneagramtype kan de eigen groei en persoonlijke ontwikkeling pas echt goed beginnen.

  • In een opstelling rondom je enneagramtype kan je je aspecten van je persoonlijkheid ervaren.
  • Ook kun je de storende, soms irritante patronen van je type in een opstelling aan de orde stellen.
  • Steeds terugkerende levensthema’s of problemen die samenhangen met je persoonlijkheid kun je beter bekijken en begrijpen met behulp van dit soort opstelling.
  • Met de combinatie enneagram en opstellingen kunnen we relatieproblematiek verduidelijken en een nieuwe balans tot stand brengen.

Een opstelling aan de hand van het enneagramtype geeft je dus de mogelijkheid om belemmerende invloeden van je type om te zetten in een positieve, krachtige hulpbron. Het werken met opstellingen en enneagram is een inspirerend pad naar wijsheid en innerlijke vrijheid.

De combinatie Enneagram en Opstellingen kán bij ons aan de orde komen op verzoek alsook tijdens opstellingenavonden of tijdens persoonlijke coaching/counseling.

Een eerste kennismaking met de typeringen van het enneagram is bijna altijd een eye-opener en soms confronterend. Het is een mooi instrument om uzelf tegen te komen om tegenstrijdigheden en eigenaardigheden van uw eigen karakter zo schematisch in kaart gebracht te zien. Door zelfanalyse en objectieve waarneming vind je de weg in deze wereld.


Presentatietechniek

Cursus spreken in het openbaar. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat zwijgen hoger aangeschreven staat dan spreken. Het tegendeel is vaak het geval. Mondigheid is belangrijk als u een groep mensen wilt toespreken. Kinderen leren al op jonge leeftijd in kringgesprekken hun gedachten onder woorden te brengen. Dit neemt niet weg dat spreken in het openbaar voor veel mensen een lastige klus is. Toch komt men er vaak niet onderuit om te spreken en dan ook nog voor een groep. Juist bij zulke gelegenheden is het zaak het verhaal zo te brengen, dat het doel treft en blijft hangen. Daarnaast is het natuurlijk een prettige bijkomstigheid als de spreker zich daarbij ook nog zeker van zichzelf voelt.

Al doende  leert men.  U kunt natuurlijk veel theorie doornemen om u de vaardigheden van een toespraak eigen te maken. Veel natuurlijker is het om die vaardigheden al doende te leren. Dit leren staat centraal in deze dag training.

Doelstelling.    Het doel van deze training is dan ook die vaardigheden geleidelijk aan op te bouwen. Door ermee te oefenen, krijgt U in een vrij korte tijd de nodige vaardigheid en vooral het nodige zelfvertrouwen in de vorm van tips en praktische adviezen.

Uitstraling.   Wij hopen dat deze training bijdraagt aan het vergroten van uw weerbaarheid, zelfvertrouwen en een goede ‘uitstraling’ om een toespraak te kunnen houden. Tijdens deze dag krijgt u volop de gelegenheid, hiermee te trainen. En u zult merken dat:

 OEFENING BAART KUNST.!

Wanneer        Bij voldoende belangstelling organiseren wij een cursus tegen een gunstig tarief.

Vergadertechniek

Het ontwikkelen van motivatie en instelling, die leiden tot een verantwoord gebruik van de juiste vergadertechnieken.  Cursus vergadertechniek, inhoud en leerdoelen:  Kennis hebben van het communicatie proces, m.n. :

aspecten die een rol spelen en storende factoren.

Het effect van eigen gedrag juist kunnen interpreteren.

Weten hoe voor te bereiden en te organiseren.

Het aanbrengen van structuur.

Kunnen deelnemen als lid danwel als VZ/secr. aan vergaderingen.

Interviewtechniek

Luisteren en de kunst van het vragen stellen. Luisteren, samenvatten, doorvragen (L.S.D.). Voor het boven tafel krijgen van noodzakelijke informatie
Share This