Coaching en counseling.

Opstellingen en systemisch werk.

Als praktische tips en trucs niet werken

Als er al veel praktische tips en trucs zijn toegepast, maar je behoudt het gevoel dat er iets is dat niet in overeenstemming is met jezelf of iets in je onderuit haalt, een bepaald soort onvermogen om te doen wat in overeenstemming met je diepste zelf is, dan is het goed om eens systemisch verder te kijken! Mogelijk is er een onbewuste factor die een rol speelt bij je probleem(en).

Met welke vragen kan er systemisch gewerkt worden?

De problemen waarmee systemische gewerkt kan worden zijn heel divers. Relatie- opvoed- hechtings- loslaat-problemen, stress-burn-out, persoonlijke effectiviteits- problemen zoals identiteits- assertiviteits- emotieregulatie problemen, onzekerheid en angsten.

De geschiedenis herhaalt zich

Er zijn gebeurtenissen die zich letterlijk herhalen van generatie op generatie, een familie-systemische oorsprong.

Bij verhalen wordt mijn systemische oor gealarmeerd:

Vaak is er sprake van een ge-bondenheid in het *(familie) systeem onder invloed van grote gebeurtenissen. Deze ge-bondenheid werkt op onbewust niveau in een diepere laag: het fundament onder alle gebieden, de binding binnen de primaire (familie)groep. We zien dan als we aan de slag gaan dat er op de ‘onderlaag’ iets verstoord en verstrikt is geraakt in het  *systeem. Als we hier inzicht in krijgen zodat het voor jouw herkenbaar wordt, dan zal dat effect hebben op de bovenliggende lagen, dat van het gedrag.

Wij praktiseren zowel familie-opstellingen alsook trauma opstellingen uit de meergenerationele psychotraumatologie zoals die is ontwikkeld door dr. Prof Franz Ruppert.

Opstellingen van “Het verlangen” en de interactieve zelfresonantie methode.

*Onder systeem kan worden verstaan het systeem van herkomst (familie) of waartoe men behoord danwel de innerlijke psychische dynamiek.

Wilt u meer weten neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Share This