Ben je op zoek naar verandering, wil je weten waarom je doet zoals je doet, wil je bewust worden van oorzaak en gevolg? Kom dan naar onze opstellingen avonden voor persoonlijke groei en bewustwording.
De cliënt wordt bewust gemaakt van de vaak onzichtbare banden met de systemen waarbinnen hij of zij functioneert. Vanuit dit bewustzijn ontstaat ruimte voor nieuw inzicht en ander handelen.
De basis van het systemisch werk is gelegd door Bert Hellinger, bekend vanuit de toepassing in familieopstellingen. De basis voor opstellingen van onze innerlijke psychische dynamiek met oorzaak, gevolgen en verwerking is gelegd door Franz Ruppert.

De opstellingen avonden worden begeleid door Leo Lambers.
CV:
• Psycho sociaal werker. Afgestudeerd bij het Europees Instituut voor Psycho Sociale Educatie te Amsterdam (coaching & counseling).
• Hatha-yoga docent. 4 jarige opleiding bij de Saswitha Stichting voor Yoga en Wijsbegeerte.
Modules adem, chakra psychologie, yoga voor ouderen en gehandicapten.
• Train de Trainer. Interkrijgsmachtelijke leergang o.l.v. Drs. J.L.M. Remmerswaal.
Modules: groepsdynamica, persoonlijke effectiviteit, sociale en communicatieve vaardigheden.
• Familie-opstellingen begeleider. Beroepsopleiding bij Harrie de Kruijff.
• Cursus Opstellingen van het Verlangen. Deskundigheidsbevordering bij Barbel Renaud.

Wat: De opstellingen avonden zijn bedoeld om te onderzoeken wat jouw werkelijke verlangens zijn. En wat je ervan weerhoudt om helemaal jezelf te mogen zijn. Je manier van Gedragingen, Gewoontes, Gedachten en Gevoelens (4 G’s) te onderzoeken, bewust te worden, ermee te leren omgaan, bij te stellen (herkaderen), oude overtuigingen los te laten, je eigen plek in te nemen en nieuwe ervaringen op te doen.
En als je innerlijke criticus daar iets van vindt, kijken we wat het is dat jou daarin in de weg staat. Door gehoor te geven aan wat je ten diepste verlangt, voelt, bent.

Waar: In onze locatie “De Laurier”.
Wanneer: Op afspraak voor individuele sessie(s).
In overleg voor het volgen van een cursus.
Een keer per maand tijdens een opstellingenavond van 19.30 tot 22.00 uur. Eerstvolgende is op donderdag 12 december 2019

Opstellingen van ‘Het verlangen’.
Achter onvervulde verlangens zit vaak een verborgen kant (ingrijpende gebeurtenissen) die maakt dat we tot nu toe onze doelen nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kunnen opstellingen ons als spiegel dienen. Opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze belemmeringen en onze gedragingen. Opstellingen als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek, om constructieve en destructieve symbiose aan het licht te brengen en autonomie te vergroten. De praktijk geeft aan hoeveel informatie in opstellingen zichtbaar wordt. Klachten verdwijnen pas als de oorzaak is begrepen en de eigen gevoelens verwerkt zijn.

Familie opstellingen.
Ieder mens is ergens wel een onderdeel van. Dat kan zijn, de cultuur waartoe men behoort, de streek waar men woont, de organisatie waarin wordt gewerkt, een verenigingsverband, je eigen gezin of familie.
In systemen beïnvloeden mensen elkaar. Dat brengt veel goeds, maar soms zorgt het ervoor dat mensen niet kunnen zijn wie ze zijn. Dat uit zich meestal in steeds weer tegen een bepaald probleem oplopen, in stress of gezondheidsproblemen. Families zijn systemen van lotsverbondenheid. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. We kennen allemaal de uitspraak ‘wat lijk jij veel op je vader/moeder, grootvader/grootmoeder’. Dat mag je letterlijk nemen, zowel als het uiterlijk als gedragingen, leuke en minder leuke eigenschappen. Belangrijke gebeurtenissen en (familie) verstrikkingen (thema’s) werken door naar de persoonlijke (werk) omgeving en worden daar zichtbaar, ze hebben invloed op het functioneren en welzijn.
Op het moment dat mensen tegen persoonlijke problemen aanlopen, maakt men zichzelf verwijten of zoeken de oorzaak bij anderen, men vergeet meestal naar het grotere verband te kijken. Tijdens opstellingen wordt duidelijk hoe de invloeden vanuit het systeem doorwerken in het dagelijks leven en wordt er gezocht naar opheldering, verheldering, ondersteuning en verandering.

Share This