Coachen met behulp van paarden. Paardenspiegelen.

Op het moment dat een deelnemer de bak instapt, zal het paard zich afvragen, is dit veilig? Wil ik me verbinden met deze persoon? En wat is zijn plek en wat is mijn plek in het geheel? Wat wordt onze onderlinge rangorde? Kortom welke ordening is het best voor de kudde?”

Hoe goed je ook bent in het verbergen van gevoelens, je lichaam blijft je werkelijke gevoelens uitzenden. Dit gebeurt op een golflengte waar paarden zich bijzonder goed op kunnen afstemmen.
Paarden volgen alleen hun instinct. Een paard weet niets af van gevoelens en heeft hier ook geen oordeel over. Wanneer wij ons be-of onbewust anders voor doen dan dat we op dat moment zijn, is dat zichtbaar in de reacties van het paard. Het leerzame aspect voor de deelnemer is dat het paard juist het sterkst reageert op dat wat de deelnemer het meest afweert. De deelnemer staat dus oog in oog met een gedeelte van zichzelf dat hij liever (nog) niet in de ogen kijkt.

Bereidheid om naar jezelf te kijken.
Het paard kan pas contact maken met de deelnemer als hij hem niet meer als roofdier ziet. Paarden gebruiken echter hoofdzakelijk lichaamstaal. Zo is elk gebaar van de deelnemer, hoe klein ook, informatie voor het paard. Het gaat er in de interactie dan ook om als deelnemer oog te krijgen voor de reacties van het paard op jouw aanwezigheid en de bereidheid te hebben om daar je communicatie op af te stemmen.

Ik als begeleider vertaal die specifieke reactie van het paard, zodat de deelnemer feedback krijgt op zijn (non-verbale) gedrag. Uiteindelijk vraag ik de deelnemer om als het ware even in de ‘schoenen’ van het paard te gaan staan en vanuit diens perspectief naar zichzelf te kijken.

L.P. Lambers
Moordhuizen 11, 6626KH, Alphen (gld)
Gsm: 0612592652
e-mail: gloeien@gmail.com
www.centrumdelaurier.nl

Share This