Burn-out een trauma gerelateerd verschijnsel.

Voor het analyseren van wat zich aandient tijdens een opstelling en het vertalen daarvan is meestal ervaring nodig. Jij weet (bewust of onbewust) het allermeeste over jezelf en je eigen leven. Wat ik je kan bieden is mijn ervaring met het begeleiden van jouw opstelling. Hierin maak ik gebruik van de theorie zoals die is ontwikkeld met het driedelig ontwikkelmodel van de Duitse psychotherapeut Dr Prof. Franz Ruppert, die de grondlegger is van de meergenerationele psychotraumatologie.  De essentie van Ruperts theorie is dat de innerlijke structuur van mensen na schokkende gebeurtenissen in drie soorten delen uiteenvallen: het zogenaamde gezonde deel, de overlevingsdelen en de getraumatiseerde delen.

Deze driedeling zorgt ervoor dat we na heftige gebeurtenissen kortere of langere tijd ‘niet meer helemaal onszelf zijn’. Ons gezonde deel is dat deel van onszelf waarin we in essentie heel zijn gebleven. Je kunt het ook het ware zelf noemen: diegene die je in je diepste wezen bent en kunt zijn. Hierin liggen onze mogelijkheden opgeslagen om ons te verhouden tot wat zich voor doet in ons leven. Vanuit het gezonde deel kunnen we onze levenservaringen integreren in onszelf, waardoor we door de jaren heen wijzer zijn geworden, meer ervaren en beter toegerust zijn voor het leven. Onze overlevingsdelen zijn delen in ons die ons eerst in staat stellen om de gebeurtenissen te overleven. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de overlevingsstrategieën ons daarna zo goed en zo kwaad als dat gaat helpen weer over te gaan ‘tot de orde van de dag’. Deze delen bevorderen onze inspanningen om zo ‘normaal mogelijk’ verder te leven. Maar meestal slaan ze daarbij een wezenlijke stap over, namelijk om ons de kans te geven om de ervaring eerst te integreren in het gezonde deel. Meestal is het van groot belang voor mensen om eerst eens even stil te staan bij wat er is gebeurd en hoe zij zich daarbij voelen. Om de schok in hun lijf en in hun gevoelsleven tot zich door te laten dringen en te merken hoe ze soms letterlijk ‘staan te trillen op hun benen’ het zijn de overlevingsdelen die ons daar vaak van weerhouden, alsof zij redeneren ‘zo, dat hebben we overleefd’, nu snel mogelijk weer over tot de orde van de dag’. Vaak helpen ze ons na een tijdje om ‘net te doen alsof er niets aan de hand is’ (ook al ondervinden we wel degelijk nog gevolgen van de schokkende gebeurtenis) en zorgen ze ervoor dat ‘dit ons nooit meer zal overkomen’. Het resultaat hiervan is vaak dat we ons afgesneden voelen van onze eigen gevoelens en behoeften, en niet meer goed waarnemen wat ons lichaam nodig heeft. Sommige gevoelens zijn er wel, maar worden samen met de beelden, geluiden en ervaringen ten tijde van de traumatische gebeurtenis bewaard en geïsoleerd in ons getraumatiseerde deel.

In elk resonantieproces zijn sporen van deze delen terug te zien. De moeilijkheden die we ervaren in ons leven, de problemen die we veroorzaken, de hindernissen die we opwerpen waardoor we niet doen wat we werkelijk willen: ze komen allemaal voort uit de kloof tussen deze drie verschillende soorten delen. Uiteindelijk zijn de interactieve zelf-resonantieprocessen erop gericht dat deze kloof word overbrugd. Als we in contact staan met onze oorspronkelijke heelheid, dan kunnen we waarnemen welke overlevingsdelen ons in de weg gaan staan en waarom ze dat eigenlijk ooit zijn gaan doen. Vervolgens kunnen we proberen om ons in te leven in die delen die nog vol gevoelens zitten en zichzelf blijven beschermen tegen contact met ons of met de buitenwereld.

Vanuit het gezonde deel kunnen we de overlevingsdelen herkennen, erkennen en ontmaskeren. Dat maakt de weg vrij voor een ontmoeting met onze getraumatiseerde delen. Het is de weg van de drie O’s” ontwikkelen (van het gezonde deel) – Ontmaskeren (van de overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen). Als we die weg belopen hebben, is er weer ruimte voor onze oorspronkelijke heelheid. Meestal wordt het dan vanzelf ontroerend stil binnenin. En vanuit die stilte vinden we nieuwe mogelijkheden in onszelf om ons verlangen te realiseren, onze doelen te bereiken of onze vragen te beantwoorden.

 

Share This