Kaart wordt geladen...

Datum/Tijden
zaterdag 23 feb 2019
00:00 - 00:00

Locatie
Centrum De Laurier


Je gaat voor jezelf een mogelijkheid creëren om te bereiken waar je naar verlangt …
… want de opstelling kan jou de verborgen kant achter je onvervulde wens of probleem duidelijk maken.
Dit is jouw kans … je bent van harte welkom!
Franz Ruppert De Zelfontmoeting met behulp van het ‘verlangen’ .
Deze opstelling werkt op de volgende wijze: – Wie een zelfontmoeting wil ervaren en zichzelf beter wil leren kennen, denkt na over een ‘verlangen’. – Hij schrijft de zin van zijn verlangen op een whiteboard/flap over. (Het kan ook een tekening gemaakt worden en dan elementen uit die tekening opgesteld worden.) – Hij kan dan voor het eerste woord (element uit de tekening), dat voor hem belangrijk is, iemand uit de groep kiezen die met dit woord in resonantie gaat. – Wanneer dit proces is afgesloten kan een andere persoon voor een volgend woord (element) gekozen worden, en zo voort.
Een andere mogelijkheid is om meteen voor alle woorden representanten te kiezen en deze daarna gelijktijdig op te stellen.
Het proces wordt begeleid vanuit de achtergrond van Ruppert’s ‘Identiteitsgerichte psychotraumatheorie’. Hierdoor is de focus gericht op identiteit, de persoon zelf, het JIJ, en niet op het systeem en de personen om je heen.
De woorden geven ons toegang tot onze innerlijke bewuste en onbewuste wereld. Tot onze gevoelens, onze gedachten en zelfs tot ons lichaam. Ze zijn een uitdrukkingsmiddel van ons, in dit verband vooral van afgesplitste traumatische ervaringen. Het resultaat is: je krijgt voornamelijk toegang tot afgesplitste/verdrongen ervaringen en kunt deze daardoor integreren, waardoor je meer jezelf wordt.
Wat
De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen. Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben.
Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kan de ‘opstelling van het verlangen’ ons als spiegel dienen. De opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze belemmeringen en onze gedragingen. De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in de opstelling zichtbaar wordt. Doorgaans is het zo dat klachten pas kunnen verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen traumagevoelens verwerkt zijn.
Voor wie
 Wil jij je ‘verlangen’ opstellen en ontdekken waardoor het jou tot nu toe niet gelukt is jouw wens(en) te realiseren?
 Wil jij als representant dienstbaar zijn aan de opsteller van het ‘verlangen’ en gelijktijdig ervaren wat de representantenrol jou persoonlijk kan brengen?
 Wil jij gewoon als toeschouwer/representant deze methode voor traumaverwerking leren kennen of ermee oefenen?
 Of wil jij als therapeut/coach jouw cliënt in de gelegenheid stellen een opstelling van zijn ‘verlangen’ te doen, en heb je daar zelf niet de nodige representanten en ruimte voor?
Dan heb jij binnenkort de kans … … en ben je van harte WELKOM op een van de volgende dagen!
Waar & Wanneer
 ALPHEN (Gld) – Centrum De Laurier – www.centrumdelaurier.nl Moordhuizen 11, 6626 KH ALPHEN (Gld), tel. 0487 -56 27 83
Dagen in het najaar 2018 9.30 – 16.00 u (welkom vanaf 9.00 u) do 20 september, 25 oktober, 13 december.
Investering
Representant/toeschouwer € 15. Opsteller € 70 (Wil je een factuur voor je zorgverzekeraar, dan graag je adresgegevens, telefoonnummer en verzekeringsnummer doorgeven). Betalingen graag contant op de dag zelf.
Voor de LUNCH kun je gebruik maken van de lekkere vegetarische soep (€ 5) en/of een broodje gezond (€ 1,50) van de gastvrouw .
Contact.
Praktijk voor coaching & counselling
Bärbel Renaud Saturnus 27 5527 CW HAPERT Voor aanmelding en vragen:
 Tel. 0497 – 387 399 / 06 -11 11 70 58  b.renaud@chello.nl  www.ladybird-counselling.nl via ‘Contact’

Share This