Posts made in februari, 2019

Cursus opstellingen vanuit de meergenerationele psychotraumatologie van prof. Franz Ruppert.

De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor, dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen. Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt, dat we tot nu toe dat verlangen of doel niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kan een opstelling van het verlangen ons als spiegel dienen. De opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, gedragingen, onze gewoontes, onze belemmeringen en onze verlangens. Hierdoor wordt veel informatie zichtbaar. Doorgaans is het zo, dat klachten pas kunnen verdwijnen als de...

Read More

Opleiding luisterkind werker

De opleiding Luisterkindwerker is een CRKBO geregistreerde kortdurende beroepsopleiding van een half jaar waarin je leert werken volgens de Luisterkind Methode die is ontwikkeld door Diana van Beaumont. De Luisterkind Methode is een unieke methode die je leert om op een diepere laag in contact te komen met volwassenen en kinderen, die vastlopen in hun leven. Je gaat op afstand in gesprek, neemt de vragen van de aanvrager mee, gaat op zoek naar de oorzaak van problemen, kijkt wat er nodig is om een verandering in te zetten en lost deze zoveel mogelijk direct op, in één afstemming. Een Luisterkind-afstemming wordt regelmatig aangevraagd als een kind gedragsproblemen laat...

Read More